Förnyelsen måste vinnas på nytt- Artikel NWT

örnyelsen måste vinnas åter hela tiden. Flexibiliteten och dynamiken minskar med åren och reformeringen av vårt samhälle måste få nya injektioner, skriver Gunnar Hökmark. Vågen av flyktingar till Europa och Sverige kommer sätta vårt samhälle på prov inte bara vad gäller medmänsklighet och öppenhet utan också vad gäller förmåga att Läs mer…