En dag i Strasbourg

I Strasbourg nu sista arbetet inför budgetomröstningen, där vi konsekvent går emot utgiftsökningar och gärna ser besparingar, vi gör ett undantag och det gäller satsningar på forskning samt självfallet just nu flyktingmottagandet där bristerna är stora.   I fokus just nu när det gäller flyktingfrågan är de mycket stora strömmar Läs mer…

Europas öppenhet kräver rättsstatens regler

Samtidigt som Rysslands krigföring fortsätter i Ukraina ackompanjerad med desinformationskrigföring, stöder Ryssland nu regimen Assads krigföring mot det egna folket, även denna insats präglad av desinformationskrigföring. Det innebär att flyktingvågen från Syrien består samtidigt som flyktingläger växer och andra flyktingar tillkommer. Det handlar inte om 100 000 flyktingar utan om Läs mer…