Populismens nederlag

Eurogruppens beslut i dag bygger på att den grekiska regeringen nu vill ha ett fortsatt stödprogram, istället för att säga upp det, och är beredd att göra de reformer som krävs, istället för att strunta i dem, för att uppfylla stabilitetsmålen i de offentliga finanserna, vilket man heller inte ville Läs mer…

En dag runt skrivbordet – om banker, billiga pengar, grekisk politik mot ruinen och Putin,

För min del en dag i Stockholm. Arbete och förberedelser inför kommande veckors förhandlingar om en europeisk bankstrukturlagstiftning, diskussion om telekomreformer, fördjupning lite i energifrågorna och förberedelser för nya initiativ i den ekonomisk- politiska debatt som pågår i Parlamentet och som präglar både Bryssel och Europa i övrigt.   Det Läs mer…