Pressmeddelande: ”För de banker som klarat stresstesterna innebär resultatet en ökad trovärdighet och stabilare förutsättningar för att finansiera nya investeringar”

– De europeiska tillsynsmyndigheternas stresstest har utpekat drygt 20 banker som för svaga enligt de krav som ställs. ECB och Europeiska Bankmyndigheten har genom genomgången av bankerna skilt ut dem som drar ner förtroendet för banksystemet. – För de banker som klarat stresstesterna, inklusive de fyra stora svenska, innebär resultatet Läs mer…

Ställningstagande att han inte försvarar – replik i Expressen

Miljöpartiets förra språkrör och nuvarande Europaparlamentariker Peter Eriksson anser inte att vice statsminister Åsa Romson håller måttet som miljöminister mot bakgrund av hennes affärer kring illegal bottenfärg, gråvattenutsläpp i Östersjön samt inköp av gröndiesel för privat båtfart och uppvärmning. Annars hade han rimligtvis svarat någonting på min fråga om hur Läs mer…

Kolbärarna

Så får politik inte bedrivas. Socialdemokraterna och miljöpartiet gick i klimatfrågan till val, både inför Europavalet och riksdagsvalet, på vad som måste anses som antingen renodlat bedrägeri eller djup okunskap om verkligheten och världen utanför Sveriges gränser.  När jag på webben efter många kommentarer om mötet har tittat på statsministerns Läs mer…

Den är inkompetent

När regeringen i dag presenterade sin budget var det en fransk budget. Ökade skatter på jobb för att finansiera ökade bidrag och höjda utgifter. Inga reformer för att underlätta för fler jobb men väl en politik för att motverka. Det förundrar mig att man faktiskt höjer kostnaderna för ungdomsjobb med Läs mer…