Monthly Archives: August 2014

Hatets kolportörer bekämpas inte med våld eller hat utan av demokratins ideal

De totalitära ideologierna skapade vår civilisations stora tragedier under 1900-talet. Andra världskriget. Sovjetunionens massmördande av sina egna medborgare. Kambodjas dödens fält. Kina och de olika vågorna av massmördande. Etniska rensningen i på Balkan, etniska rensningar och folkmord i Rwanda eller … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Svensk jobbpolitik i EU:s topp- Op- ed Svenska Dagbladet

Det känns som om hela debatten om jobb, sysselsättning och arbetslöshet fastnat i statistikens korridorer och irrgångar. Socialdemokrater målar bilden av ett land med skenande massarbetslöshet samtidigt som media inte verkar vilja eller förmå sätta jobb och arbetslöshetssiffror i ett sammanhang. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , | 1 Comment

De rödgröna är oförenliga i sin syn på Ukraina-krisen – artikel Aftonbladet

Det pågår just nu ett krig i Europa. Ryssland bedriver, genom ombud och i all uppenbarhet egna soldater, ett krig mot Ukraina i syfte att underminera landets regim, ockupera ytterligare territorium och därmed skapa en landkorridor till den annekterade Krimhalvön. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Inte ens en gruppbild, än mindre någon politik

När det är snart bara två veckor fram till valet har de rödgröna inte presenterat något gemensamt. Inget. Inte ens en gemensam gruppbild på varandra. Ingen gemensam utrikespolitik. Ingen säkerhetspolitik. Ingen försvarspolitik. Ingen budgetpolitik. Ingen skattepolitik. Bara virrvarr av egna … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Vänsterpartierna vill lägga ner en väl fungerande välfärd- Artikel Norran

Det är det obegripligt att den samlade vänstern på grund av gammal socialistisk dogmatik vill lägga ner skolor som elever har valt, äldreomsorg som äldre trivs med. Den här valrörelsen präglas av att vänsterpartierna vill lägga ner en väl fungerande … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Vänsterpartierna visar ingen regeringsduglighet vare sig enskilt eller tillsammans

Så går nu in valrörelsen in i nästa skede. Den vecka som var kom att handla om två saker. Dels frågan om regeringsbildningar utan att diskutera regeringsalternativens politik. Det är illa i en mycket allvarlig mening att Löfven ännu inte … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

(S)pråkkonsulten manipulerar själv- replik Expressen

Den s-märkta språkkonsulten Sara Gunnerud menar att den moderata kampanjen för att sätta fokus på viktiga valfrågor är att manipulera väljarna(Expressen 18/8). Problemet är att hennes kritik mer handlar om att manipulera än att medverka till besked i viktiga sakfrågor. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Vänstern vill lägga ner bra välfärd- Artikel Västerviks Tidning

Den här valrörelsen präglas av att vänsterpartierna i Sverige vill lägga ner bra välfärd. Skolor som fungerar bra ska läggas ner. Förskolor som är populära ska avvecklas. Äldreomsorg som människor finner trygghet i ska stoppas. Skolor som elever har valt … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment