Hundra år efter 1914

Vladimir Putins angrepp på Ukraina har skadat Rysslands framtid mer än något annat. I den moderna världen finns inga krig att vinna, bara att förlora. Det territorium som Ryssland illegalt har annekterat är ingen vinst för Ryssland, utan bara en inledning till ekonomisk tillbakagång. Kostnaderna för Krim, kostnaderna för ett Läs mer…

Bankkris och Ryssland

Nu tillbaka från Bryssel efter en dags överläggningar med ekonomiska utskottet och med kommissionen om arbetet med de mer detaljerade föreskrifterna för bankkrislagstiftningen och för bankunionens avvecklingsmyndighet. För mig är det viktigt att föreskrifterna på det som kallas nivå 2 följer av den lagstiftning som vi har beslutat om, som Läs mer…

Putin är en del av rebellernas krig

I strid med all internationell lag och rätt har Ryssland under Vladimir Putins ledning invaderat, ockuperat och annekterat en del av ett annat lands territorium samtidigt som man fortsatt att destabilisera landet genom samarbete och stöd till mer eller mindre kriminella separatistgrupper.   Stödet har präglats av militär utbildning, stöd Läs mer…

Euroregionen Östersjön

I dag röstade en mycket klar majoritet i Europaparlamentet för Litauens inträde i eurozonen, eller mer korrekt att Litauen antar euron som sin valuta. Det är ett stort och viktigt steg av flera skäl.   Det gör att Litauen nu är en ekonomi djupt förankrad i den moderna europeiska ekonomin. Läs mer…