Rysslands förlorade heder

Den ryska militära upprustningen har självfallet haft till syfte att skapa en större militär förmåga. En större militär förmåga vill Ryssland ha inte för att möta hot mot ryskt territorium eller rysk suveränitet utan för att kunna hävda det som kallas ryska intressen. Upprustningen har under lång tid varit av Läs mer…