Monthly Archives: March 2014

Det finns inte bara ett offer utan också skyldiga

Det är en tragisk och sorglig händelse som inträffat i Helsingborg. Tragisk eftersom den drabbar en familj som många nu tänker på. Sorglig för att den nu drabbar en sport och dess anhängare som inte gjort något annat än att … Continue reading

Posted in Blogg | 7 Comments

SSU vill straffa oliktänkande-Artikel Kvällsposten

Rätten att säga vad man vill, att uttrycka sin uppfattning, är den mest grundläggande förutsättningen för ett demokratiskt samhälle. Utan den kan inte skiljaktiga uppfattningar uttryckas, utan den kan inte kritik mot makten uttryckas och utan den kan inte nya … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , | 1 Comment

Rysslands förlorade heder

Den ryska militära upprustningen har självfallet haft till syfte att skapa en större militär förmåga. En större militär förmåga vill Ryssland ha inte för att möta hot mot ryskt territorium eller rysk suveränitet utan för att kunna hävda det som … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Kristianstad kan bli centrum- Artikel i Kristianstadsbladet

Kristianstad är ett viktigt centrum för svensk livsmedelsindustri. I Skåne finns förutom jordbruket ett kluster av livsmedelsföretag och forskning som skulle kunna bidra till att göra Kristianstadsregionen till ett viktigt centrum för europeisk livsmedelsindustri. Det skulle i sin tur kunna … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Morgondagens Apple i Skåne- Artikel i Skånska Dagbladet

Europas förmåga att häva sig ur den ekonomiska krisen beror på vilken politik som de kommande åren kommer att prägla hela den Europeiska Unionen, både i medlemsstaterna och på europeisk nivå. Om 60 dagar väljer vi väg och avgör om … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , | 1 Comment

Nynäshamns hamn ska placeras mitt i Europa- Artikel Nynäshamnsposten

Ekonomisk tillväxt och nya jobb förutsätter handel. Handel i sin tur förutsätter transporter. Det är genom handel som produktionen av varor och tjänster når användare och får sitt värde. Växande konkurrenskraft och förmåga till innovationer förutsätter att vi kan nå … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida, Tillvaxt | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Pressmeddelande: Inte ryssofobi att stödja Ukrainas rätt till självbestämmande

– Stödet till Ukrainas rätt att välja väg och reaktionerna mot Rysslands militära invasion handlar inte om Ryssofobi utan om varje lands rätt att bestämma över sin framtid och inget lands rätt att invadera andra.  – Få har trott att … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

Propaganda gynnar främlingsfientliga – artikel i Expressen

Den fria rörligheten i Europa hotas nu igen av en skrämselpropaganda mot utländska löntagare.  Marita Ulvskog, S, hävdade 2009:  “Vi vill inte ha en armé av låglönare som turnerar genom EU:s medlemsländer och tvingas bjuda ut sig till lägre lön, … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | 3 Comments