Monthly Archives: February 2014

S hotar industrijobben- Artikel Västerbottens- Kuriren

Socialdemokraterna bör nu ge besked om sin framtida energipolitik, och om de vill ha en svensk energipolitik som värnar den svenska energiintensiva industrin. I sin plattform inför Europavalet klargör Stefan Löfven och Marita Ulvskog att de vill att EU ska … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Det som inte borde ske i Europa

Det som nu händer i Ukraina och kring Ukrainas gränser tillhör det som vi inte trodde skulle upprepas i Europa. Den ryska regimen hotar med omfattande militära insatser mot ett annat suveränt land. Den odlar och underblåser nationalistiska strömningar och … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Avgörande beslut för svenskt IT-ledarskap

Regeringens beslut i dag om att frigöra 700 MHz-bandet för mobiltelefoni från och med 2017, presenterat av Anna-Karin Hatt i DN i dag,  är ett av de enskilt viktigaste besluten för att Sverige och i nästa led Europa ska kunna … Continue reading

Posted in Blogg | 3 Comments

S till val på misslyckad politik- Artikel Gotlands Allehanda

Socialdemokraterna går till val på att ge EU makt över den svenska arbetsmarknaden samtidigt som de vill göra det svårare för människor att genom den fria rörligheten ta del av den europeiska arbetsmarknaden. Vi moderater är varma vänner av Europasamarbetet, … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Hoten mot Ukraina är hot mot en fredlig europeisk ordning

Medan läget i Ukraina i dag har nått ett lugn samtidigt som viktiga steg tas för att upprätta normala förhållanden. En ny centralbankschef har utsetts, förhandlingar förs med EU om nya steg för att åter föra upp samarbetsavtalet till fortsatt … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Ukraina behöver Europas stöd

Det är en dynamisk utveckling vi nu ser i Ukraina. Den ger möjligheter för ökad stabilitet och demokrati i Europa men också inbjuder mörka krafter till att försöka föra utvecklingen tillbaka. Demokratisk utveckling och suveräna staters fria val att forma … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

S-politiken hänger inte samman- Artikel Dagens Industri

De budskap som Stefan Löfven och Marita Ulvskog presenterade i DI den 18/2 kräver en debatt om ekonomisk politik och om respekten för svenskt självbestämmande över arbetsmarknad och energipolitik. Att Stefan Löfven och Marita Ulvskog försöker tona ned vikten av … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Leave a comment

Ukraina, Ryssland och EU

Den förre presidenten Janukovitch skadade sitt land djupt och svårt. Den omfattande korruptionen och maktcentraliseringen urholkade skapade rättslöshet och underminerade demokratin. Sveket mot parlamentets beslut om att söka ett djupare samarbetsavtal med Europeiska unionen var ett ställningstagande för de mörkrets … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments