Än är Ukraina är inte förlorat!

Nu har den ukrainska regimen stoppat den fortsatta ratifikationsprocessen för ett associationsavtal med Europeiska Unionen. Istället vill Janukovitchregimen föra samtal med den ryska regimen om utvecklat handelssamarbete med Ryssland. Detta efter att Janukovitch varit i Moskva och fått löften om pengar, hot om handelsblockad och lovats personliga förmåner. Så nu Läs mer…

S-centralister

De senaste månaderna har Socialdemokraterna gått i spetsen för att Europaparlamentet ska ta över beslutsrätten i en lång rad frågor som rör svenskt självbestämmande. Det gäller frågor som beskattning, där några av dem verkat för en EU-skatt och i dag frågan om vem som ska bestämma över svenska företags bolagsstyrelser. Läs mer…

Ambitiöst klimatmål som räddar jobb och miljö

Gunnar Hökmark presenterade i veckan sina ändringsförslag till Europaparlamentets rapport om EU:s 2030-ramverk för energi- och klimatpolitiken där han betonar: Vi behöver ett överordnat klimatmål som minskar koldioxidutsläppen på det mest kostnadseffektiva sättet och som uppmuntrar nya teknologier, konkurrenskraft och energieffektivitet. EU står för drygt 10% av världens totala utsläpp Läs mer…