En ny ridå faller över Europa- Artikel Frivärld

Kriget är en förlängning av politiken skrev den historiske militärstrategen Clausewitz. Innebörden är att kriget bara är ett uttryck för politiska ambitioner gentemot andra länder men med militära våldsmedel. Det omvända gäller också. Politiken kan vara en förlängning av det som av olika skäl inte är möjligt med militära medel. Läs mer…

Gunnar Hökmark: Större flexibilitet för att anpassa bredbandsutbyggnad

Större flexibilitet för medlemsstaterna i EU att anpassa bredbandsutbyggnad till nationella och lokala förutsättningar är det bästa sättet att uppmuntra kostnadseffektiv och snabb bredbandsutbyggnad. Jag är glad att industriutskottet har antagit mitt krav på  att ta bort detaljreglering och decentralisera besluten vid bredbandsutbyggnad. Det säger EPP-gruppens vice ordförande Gunnar Hökmark Läs mer…

Den ryska maktpolitiken och Europa

I dag toppmöte i Vilnius om östra partnerskapet. Rysslands utpressningspolitik mot sina grannar har lett till att Ukrainas ledning gav efter för påtryckningar och hot med de konsekvenser detta får för landets ekonomiska utveckling. Det vi nu ser är en utveckling som sätter ljuset på Putinregimens utrikes- och säkerhetspolitiska ambitioner Läs mer…