Monthly Archives: November 2013

En ny ridå faller över Europa- Artikel Frivärld

Kriget är en förlängning av politiken skrev den historiske militärstrategen Clausewitz. Innebörden är att kriget bara är ett uttryck för politiska ambitioner gentemot andra länder men med militära våldsmedel. Det omvända gäller också. Politiken kan vara en förlängning av det … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

När ska S berätta? – Artikel i Uppsala Nya Tidning

När skuldkrisen ledde till arbetslöshet och förlorad tillväxt och ett antal europeiska länder fick allvarliga problem var budskapet från Europas socialister, inklusive de svenska socialdemokraterna, ett enda: spendera mer. Nu, så här drygt fem år senare, står vi med facit … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | 4 Comments

Är sossarnas fel inte EU:s- Artikel Kvällsposten

Krångel och byråkrati kommer inte av sig själv. Det mest enkla, och vilseledande, i den politiska debatten är påståendet att EU överreglerar och lägger sig i svenska angelägenheter, som om ”EU” av egen kraft hittar på nya lagar och regler. … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida, Tillvaxt | Tagged , , , , | 1 Comment

Gunnar Hökmark: Större flexibilitet för att anpassa bredbandsutbyggnad

Större flexibilitet för medlemsstaterna i EU att anpassa bredbandsutbyggnad till nationella och lokala förutsättningar är det bästa sättet att uppmuntra kostnadseffektiv och snabb bredbandsutbyggnad. Jag är glad att industriutskottet har antagit mitt krav på  att ta bort detaljreglering och decentralisera … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , | Leave a comment

Den ryska maktpolitiken och Europa

I dag toppmöte i Vilnius om östra partnerskapet. Rysslands utpressningspolitik mot sina grannar har lett till att Ukrainas ledning gav efter för påtryckningar och hot med de konsekvenser detta får för landets ekonomiska utveckling. Det vi nu ser är en … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Ett fritt och öppet Europa kan inte acceptera hot mot demokrati och självständighet

I morgon börjar EU sitt toppmöte med det Östra partnerskapets länder. Det blir ett möte som redan från början präglas av en förlorad framgång. Ukraina har efter intensiva påtryckningar och hot riktade mot landets suveränitet och ekonomi gett efter för … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Företagarens risk är en tillgång för oss alla – Krönika BT

Företagande är alltid en risk. Man vet aldrig om det finns tillräckligt många som vill välja och betala för den tjänst eller produkt man förmedlar. Dessutom vet man inte om man lyckas utföra tjänsten eller leverera produkten på ett sätt … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | 3 Comments

En fråga om självbestämmande- Krönika Norrköpings Tidningar

Det är en underlig paradox att de som tillhör de mest EU-kritiska ofta är de som vill använda EU för att reglera mest. Det är inte så underligt eftersom Europeiska Unionen i grunden är ett frihetsprojekt som syftar till att … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Startsida | Tagged , , | 1 Comment