In memory of Wilfried Martens

It is with great sadness and a profound loss that we today remember EPP chairman Wilfried Martens. Ever since the Moderate Party in the early 1990s joined the EPP he has been there as an institution by himself but also as a strong symbol of continuity, stability and reliability. We Läs mer…

Åtgärder för att öka bredbandsutbyggnad

Som en del i EU:s bredbandspaket presenterade Gunnar Hökmark i veckan ändringsförslag till EU-Kommissionens förslag om att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsbredband i EU. Ändringsförslagn betonar att: Det är bra att EU-Kommissionen presenterar åtgärder för att bättre samordna hur befintlig infrastruktur ska kunna samanvändas när man gräver ner fiber Läs mer…

S-paradoxer

När hon presenterade den socialdemokratiska budgetmotionen var Magdalena Andersson mån om att understryka att hon var intensivt emot de skattesänkningar som hon sen när de är beslutade tänker acceptera men att hon i övrigt vill höja skatter så att man kan öka utgifter ordentligt. Det faktum att det är en Läs mer…

Ansvarslöshet kan bytas mot ansvar

Har i dag påbörjat förhandlingsarbetet kring bredbandspolitiken. Senare i dag har träffar jag tillsammans med företrädare för de andra partigrupperna rådet och det litauiska ordförandeskapet för en första förhandling kring hur det slutliga regelverket kring europeisk bredbandsutbyggnad bör utformas. I Sverige pågår socialdemokraternas obegripliga attentat mot budgetlagstiftningen och principen om Läs mer…