Svenska abortlagar ska inte styras av EU- Artikel Aftonbladet

Det är tragikomiskt att ett beslutstekniskt inslag i Europaparlamentets mötesordning, om återremiss till ansvarigt utskott, utmålas som ett politiskt ställningstagande. Mikael Gustafsson har fel när han hävdar att Europaparlamentets majoritet och jag röstat emot, eller stoppat, en resolution om sexualupplysning, preventivmedel, icke-diskriminering, säkra aborter och HBTQ-personers rättigheter. Resolutionen är vare Läs mer…

När demokratin undermineras

I all tysthet undermineras demokratin i Georgien, ibland kallat gamla gamla Europa. Alltför många media som rapporterar därifrån konstaterar att oppositionens företrädare nu arresteras och fängslas utan att ställa sig frågan om detta säger något om demokratins utveckling i landet. Sanningen är att oppositionsledaren sitter häktad för anklagelser som är Läs mer…