Demokrati och kris kräver ansvar

Den amerikanska budgetstriden har nu kommit att handla om en tävling i ansvarslöshet. Det är patetiskt och allvarligt att världens största och viktigaste demokrati inte kan fatta beslut om sin statsbudget. Istället leder nu oförmågan till att fatta beslut till att man är på måndag, om ingen överenskommelse nås, låter Läs mer…

Hökmark: Enklare regler och vetenskaplig excellens i EU:s forskningsprogram

– Enklare regler och fortsatt krav på vetenskaplig excellens inom EU:s nästa forskningsprogram är goda nyheter för såväl svensk som europeisk forskning.  Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet och vice ordf. i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, sedan dess industriutskott godkänt den överenskommelse om EU:s nya forskningsprogram Horizon2020, som träffats Läs mer…