Egypten och arabvärlden

Våldet och motsättningarna i Egypten är en avspegling av de många konflikter som präglar Mellersta Östern. Och dessa konflikter har litet eller inget att göra med det som ofta brukar benämnas Mellersta Östernkonflikten. Men de har en dimension som kan destabilisera regionen i sin helhet och som sträcker sig långt Läs mer…

Kvalitet viktigare än kvantitet

Svenska Dagbladets granskning av kommuners lärartäthet sägs avslöja de så kallade rika kommunerna med att ha för få lärare. Nu är det inte det som undersökningen visar. Den visar istället att det inte är antalet lärare i sig som avgör undervisningens kvalitet och hur eleverna når sina kunskapsmål. Det mest Läs mer…