Monthly Archives: August 2013

Syrien – utan gräns finns ingen gräns för regimen

Världens tvekan är Assads triumf. Den syriska regimens gasattack mot en rebellkontrollerad stadsdel var en krigsförbrytelse som världssamfundet har ett ansvar att ingripa mot. Rysslands och Kinas veto har redan underminerat FN i en av sina viktigaste uppgifter, av det … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Europa kan bryta upp kris – artikel i Motala & Vadstena Tidning

Europa har stora möjligheter att bryta upp från kris och stagnation. Men det kräver en vilja att reformera och göra den europeiska ekonomin till den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin. För min del leder detta till tre viktiga slutsatser. För det första … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

EU, Europa och det gemensamma – krönika i Norrköpings Tidningar

Om mindre än ett år är det val till Europaparlamentet och om lite mer än ett år till Sveriges Riksdag liksom till kommuner och landsting. I båda fallen kommer valen handla om vilken färdriktning vi vill det svenska samhället ska … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

King och verkligheten som kan förändras

Det är 50 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda tal om sin dröm. Det har kommit att bli ett klassiskt tal inte för att det var ett fascinerande tal med visioner, det var det,  utan för att den … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | 1 Comment

Hur ska skolinspektionen nu göra med skolor med mobbning, misshandel, våld och dåliga resultat?

Det är en brutal kollektiv bestraffning som nu drabbar 200 elever på en skola i Sverige. Två rötäggs misshandel av två andra elever får mycket stora konsekvenser för väldigt många andra unga människor som just startat skolåret och som tvingas … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | 58 Comments

Schori, socialdemokraterna och Sovjetunionens kommunistiska parti

Dagens Nyheter uppmärksammar i dagarna det faktum att de svenska socialdemokraterna under det kalla kriget som politiskt parti hade kontinuerliga kontakter, vid sidan om den svenska regeringens formella, med Sovjetunionens kommunistiska parti. Formellt tog sig mötena formen bland annat av … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , , | 1 Comment

Tillväxt men inte löften ger stabila pensioner

Ett av de få områden som det i Sverige har funnits en bred överenskommelse som har gett stabilitet är pensionsfrågan. Stabiliteten och långsiktigheten är avgörande för att framtida pensionärer vet hur deras pension ska se ut och hur de ska … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

När det finns för många skolor bör elever och föräldrar få välja bort de skolor som inte håller måttet

Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen anser att problemet med minskande elevkullar ska lösas genom att kommuner ska bestämma att de kommunala skolorna ska vara kvar på bekostnad av de skolor som elever och föräldrar själva vill välja. Det leder … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment