Presskonferens om bankkrisramverket

Idag höll Gunnar Hökmark en presskonferens i Europaparlamentet med anledning av att förhandlingarna om det nya bankkrisramverket, som han är rapportör för, närmar sig en överenskommelse.  Lagförslaget går i korthet ut på att etablera ett ramverk av åtgärder som kan vidtas innan och när en bank hamnar i allvarliga problem Läs mer…

Strukturell reducering

Socialdemokraterna har fastnat i kollektivismens fälla och därmed skadat både sig själva och det svenska samhället. Utser man människor för att de tillhör en viss grupp i vårt samhälle blir det överordnat inte vara den enskildes värderingar utan reducerar också alla andra individers värderingar och uppfattningar till att vara desamma Läs mer…