Pressmeddelande: Framtiden kräver att EU bygger ut världens snabbaste bredband

Vi måste prata mer om Gigabytes och mindre om megabytes. EU måste höja ambitionerna om vi skall dra riktig nytta av den digitala revolutionen, sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, vid öppnandet av tioårsjubilerande Fiber-to-the-Homekonferensen i London. Europa genomför nu viktiga reformer för att upplåta mer Läs mer…

Opening speech at the Fiber-to-the-Home conference, London

”First of all, new services, innovations and information flows must grow, flourish and create economic growth without being dependent on technological speeds and capacities of the past.

Secondly, Europe needs to raise its game and ambitions if we are going to reap the benefits of the new digital revolution.

Thirdly, Europe must talk less about megabytes and more about gigabytes.”

(mer…)

Befängd debatt om hemlig omröstning

Just nu pågår en befängd debatt om att omröstningen om långtidsbudgeten i Europaparlamentet skulle hållas hemlig, för att därmed underlätta för parlamentariker som annars inte vågar rösta för en högre budget mot sina regeringars vilja. Det är trots att det kommer från parlamentets talman djupt oseriöst och strider mot den Läs mer…

Avgörande omröstning – Artikel i Helsingborgs Dagblad

Efter flera månaders förhandlingar finns nu en överenskommelse som bygger på samma återhållsamhet med EU-budgeten som med medlemsstaternas. Samtidigt ökas anslagen till forskning medan jordbruks- och regionalstödet minskas. Det är en otillräcklig förnyelse av EU-budgeten men förra veckans överenskommelse innebär flera steg i rätt inriktning och en lägre medlemsavgift för Läs mer…