Ett nytt år och en ny agenda!

Debatten om järnrören har satt sin egen agenda för Sverigedemokraterna och därmed i invandrarfrågan. Och så skyler frågan om invandringen och invandrare över de utmaningar vårt land står inför när det gäller skola, utbildning, arbetsmarknad och företagande. Ett skäl till att invandrarfrågan så kan komma att dominera över våra faktiska Läs mer…

S spelar dubbelt om EU:s budget – artikel i Aftonbladet

Att döma av förslaget till långtidsbudget för EU 2014–2020 satsar Europa på att bli en jordbruksekonomi i stället för en världsledande kunskapsekonomi. I en värld med växande livsmedelsefterfrågan, och växande möjligheter för jordbruket, prioriteras bidrag till jordbrukare och en ökning av utgifterna i stället för tillväxt och konkurrenskraft. Även svenska socialdemokrater Läs mer…

Krisen en gemensam utmaning

Så ser vi nu hur den europeiska verkligheten direkt berör också den svenska ekonomin. I en europeisk ekonomi som präglas av osäkerhet, kris och bristande konkurrenskraft drabbas varje land och inget kan stå vid sidan om av det enkla skälet att vi är hopbundna och beroende till varandra. Och det Läs mer…

En God Jul

En jul som ser ut att bli vit även i landets sydligaste delar. Och ett lugn som sprider sig när andra gör på samma sätt. Lugnet både syns och känns. Och ändå är världen kring oss så likadan som tidigare dagar. I Syrien det fortsatta eländet. I Ryssland den fortsatta Läs mer…

Det är besluten som räknas

Det vanmäktiga budgethanterandet i den amerikanska kongressen påminner om hur känslig världsekonomin är för politisk vilsenhet men visar också dem som tror att en gemensam finanspolitik är svaret på alla svåra frågor för EU. I USA är det en kombination av bristande insikt i hur allvarligt budgetunderskottet är på lång Läs mer…

Snuset och kommissionens felfokusering

Det är inte så mycket europeiskt integrationsarbete eller krishantering som ligger bakom EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv utan byråkratisk förmyndarmentalitet som är lika illa oavsett om den förekommer på nationell eller gemensam nivå. Att förbudet mot snus i övriga EU kvarstår kan man förstå som ett politiskt argument från dem Läs mer…