Monthly Archives: December 2012

Ett nytt år och en ny agenda!

Debatten om järnrören har satt sin egen agenda för Sverigedemokraterna och därmed i invandrarfrågan. Och så skyler frågan om invandringen och invandrare över de utmaningar vårt land står inför när det gäller skola, utbildning, arbetsmarknad och företagande. Ett skäl till … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Jobbet borde gjorts innan ledigheten

Det är med stora rubriker det beskrivs att president Obama bryter sin julledighet på Hawaii. Men den stora nyheten är egentligen det faktum att han inte tillsammans med kongressen före jul har kunnat komma överens om en politik som hanterar … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , , | Leave a comment

S spelar dubbelt om EU:s budget – artikel i Aftonbladet

Att döma av förslaget till långtidsbudget för EU 2014–2020 satsar Europa på att bli en jordbruksekonomi i stället för en världsledande kunskapsekonomi. I en värld med växande livsmedelsefterfrågan, och växande möjligheter för jordbruket, prioriteras bidrag till jordbrukare och en ökning … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

Krisen en gemensam utmaning

Så ser vi nu hur den europeiska verkligheten direkt berör också den svenska ekonomin. I en europeisk ekonomi som präglas av osäkerhet, kris och bristande konkurrenskraft drabbas varje land och inget kan stå vid sidan om av det enkla skälet … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En God Jul

En jul som ser ut att bli vit även i landets sydligaste delar. Och ett lugn som sprider sig när andra gör på samma sätt. Lugnet både syns och känns. Och ändå är världen kring oss så likadan som tidigare … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Det är besluten som räknas

Det vanmäktiga budgethanterandet i den amerikanska kongressen påminner om hur känslig världsekonomin är för politisk vilsenhet men visar också dem som tror att en gemensam finanspolitik är svaret på alla svåra frågor för EU. I USA är det en kombination … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Snuset och kommissionens felfokusering

Det är inte så mycket europeiskt integrationsarbete eller krishantering som ligger bakom EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv utan byråkratisk förmyndarmentalitet som är lika illa oavsett om den förekommer på nationell eller gemensam nivå. Att förbudet mot snus i övriga EU … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , | 1 Comment

Pressmeddelande: Europa behöver göra ett ryck i utbyggnad av ultrasnabba bredband

– Eftersom den digitala ekonomin är helt avgörande för tillväxten är det glädjande att Europakommissionen nu kommer med konkreta förslag för att ta bort hinder för Europas digitala utveckling. Det sa Gunnar Hökmark som i Europaparlamentet är talesman för den … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , | Leave a comment