Den amerikanska vägen

Det som uppenbart kommer att dominera den kommande veckan är det amerikanska presidentvalet. Eurokris och europeiska krisekonomier får nu träda tillbaka till förmån för presidentvalets dramatik men också för de uppenbara problem som präglar USA och amerikansk ekonomi. Det är för de flesta uppenbart att valets utgång kommer att påverka Läs mer…