EU-budgeten

Så bröts förhandlingarna om en långtidsbudget för EU. Och som förslaget såg ut var det oundvikligt. Kommissionens förslag saknade prioriteringar av vad som krävs för tillväxt och modernisering och löste alla problem genom ökade utgifter. I en tid då alla utgifter om medlemsstaterna står för måste bantas var det ansvarslöst Läs mer…

Irans roll

Vapenvillan mellan Hamas och Israel har visar på hur två av regionens stora aktörer utvecklas. Egypten har intresse av fred och stabilitet i Gaza. Iran har ett intresse av eskalerat våld och instabilitet. Iran har de senaste åren fört in raketer, teknologi och gett ekonomiskt stöd, inte minst till Islamiska Läs mer…

Forskning blir restpost? – Artikel i Uppsala Nya Tidning

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom den så kallade 2020-strategin, EU:s tillväxtstrategi som syftar till att skapa en smart och hållbar ekonomi. Budskapet är tydligt: EU behöver minska skulderna och öka tillväxten. Tyvärr agerar Europas ledare just nu tvärtemot dessa tillväxtvänliga politiska deklarationer. I förhandlingarna om EU:s sjuårsbudget 2014 – Läs mer…

Pressmeddelande: Att försvara friheten för internet

– Att försvara friheten för Internet är att försvara informationsfrihet och yttrandefrihet bortom slutna regimers gränser. Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP, Europaparlamentets största partigrupp i debatten inför Världstelekonferensen 2012 i Dubai. – Internet ska stå fritt från regeringar och internationella organ och vara medborgarnas tillgång och möjlighet. Läs mer…

Tonio Borg ny kommissionär

Så fick Maltas kandidat till EU-kommissionen Tonio Borg en stor majoritet när parlamentet röstade om att godkänna hans kandidatur. Debatten om honom har varit både saklig och prövande som den ska vara men också stormig och demoniserande. Några har frågat sig om han med sin erfarenhet och sin bakgrund har Läs mer…

Om raketer, Hamas och Gaza

Den uppflammande konflikten i Gaza handlar om raketramper , byggda med hjälp av teknologi och materiel från Iran, som kontinuerligt används för beskjutning av civila i Israel. Islamiska Jihad agerar som en förlängd arm för den iranska regeringen. Hamas har vare sig kunnat eller velat hindra detta utan själva agerat Läs mer…

Pressmeddelande: Nya institutioner inom EU löser inte dagens strukturella problem

– Nya institutioner inom EU löser inte dagens strukturella problem. Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, när parlamentet debatterade eurons framtid. – Vi underskattar både Unionens styrkor och möjligheter inom nuvarande lagstiftning och institutioner . EU är världens största ekonomi men vi har inte lyckats Läs mer…