Monthly Archives: October 2012

Skillnad på medborgare och medborgare

I ivern att bekämpa företagande inom välfärden vill socialdemokraterna ge kommunerna makten över valfriheten. Så istället för att garantera medborgarnas valfrihet – den har S bekämpat för varje nytt steg från alternativ barnomsorg till friskolor, privat sjukvård, vårdgaranti inom Sverige, … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Prioritera framtiden

Budgetkonflikten inom EU kommer att bli betydande. Ett skäl är att alltför många tror att man löser problem genom att inte prioritera mellan de utgifter som är viktigaste inför framtiden och de som hör gårdagen till. Ser man till EU-budgeten … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Bankkrislagstiftningen på svenska

Gunnar Hökmarks förslag till bankkrislagstiftning finns nu tillgängligt också på svenska. Frågan handlar i korthet om hur banker i framtiden ska kunna stängas ned utan att det riskerar att skaka hela det finansiella systemet. Den senaste finanskrisen har påvisat problemet … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

S-logik svår att få ihop – artikel i Borås Tidning

Under de senaste åren har de svenska socialdemokraterna attackerat den besparingspolitik som Europas krisekonomier tvingats genomföra. I den socialdemokratiska argumentationen har det framställts som att det är besparingarna som nu driver fram problemen och de krympande ekonomierna. Så om man … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

Moderaternas röstförklaring till EU:s långstidsbudget 2014-2020

Europaparlamentet röstade i tisdags om ett interimbetänkande om EU:s flerårsbudget för 2014-2020 . Se nedan Moderaternas röstförklaring till förslaget till ny långtidsbudget; Moderaterna röstade idag emot interimbetänkandet om flerårsbudgeten eftersom vi inte kan ställa oss bakom Europaparlamentets ståndpunkt till rådet och … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | Tagged | Leave a comment

LO och paradiset

Ser att LO är bekymrat och misstänker att regeringen vill göra Sverige till ett skatteparadis. Med tanke på att Sverige har att av världens högsta skattetryck är kraven på ett paradis förhållandevis låga. Och med tanke på att vi har … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Gunnar Hökmark’s draft report on bank crisis management now published

Attached you can find Gunnar Hokmarks draft report on the recovery and resolution directive (“bank crisis management”). His key message is that banks, like all other companies, must also face the risk of bankruptcy if their owners or managers make … Continue reading

Posted in Artikel, English, Rapport, Startsida | Leave a comment

Kommunernas makt över medborgarna

Ser att socialdemokraterna har enats om vilka krav de för tillfället vill ska gälla för välfärdsföretag. Samtliga krav har det gemensamt att kvaliteten i verksamheten underordnas ideologisk misstänksamhet mot företagande och att människors valfrihet görs till en restprodukt av vad … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment