Skillnad på medborgare och medborgare

I ivern att bekämpa företagande inom välfärden vill socialdemokraterna ge kommunerna makten över valfriheten. Så istället för att garantera medborgarnas valfrihet – den har S bekämpat för varje nytt steg från alternativ barnomsorg till friskolor, privat sjukvård, vårdgaranti inom Sverige, vårdgaranti inom EU eller vad som än har gett enskilda Läs mer…

Prioritera framtiden

Budgetkonflikten inom EU kommer att bli betydande. Ett skäl är att alltför många tror att man löser problem genom att inte prioritera mellan de utgifter som är viktigaste inför framtiden och de som hör gårdagen till. Ser man till EU-budgeten bara verkar det som om många av Europas politiker vill Läs mer…

Bankkrislagstiftningen på svenska

Gunnar Hökmarks förslag till bankkrislagstiftning finns nu tillgängligt också på svenska. Frågan handlar i korthet om hur banker i framtiden ska kunna stängas ned utan att det riskerar att skaka hela det finansiella systemet. Den senaste finanskrisen har påvisat problemet med dagens situation då en enskild banks fall, såsom Lehman Läs mer…

Moderaternas röstförklaring till EU:s långstidsbudget 2014-2020

Europaparlamentet röstade i tisdags om ett interimbetänkande om EU:s flerårsbudget för 2014-2020 . Se nedan Moderaternas röstförklaring till förslaget till ny långtidsbudget; Moderaterna röstade idag emot interimbetänkandet om flerårsbudgeten eftersom vi inte kan ställa oss bakom Europaparlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen om den höjning av budgetnivåerna som präglar rapporten. Vi Läs mer…

LO och paradiset

Ser att LO är bekymrat och misstänker att regeringen vill göra Sverige till ett skatteparadis. Med tanke på att Sverige har att av världens högsta skattetryck är kraven på ett paradis förhållandevis låga. Och med tanke på att vi har stabila offentliga finanser med en mycket stor offentlig sektor och Läs mer…

Kommunernas makt över medborgarna

Ser att socialdemokraterna har enats om vilka krav de för tillfället vill ska gälla för välfärdsföretag. Samtliga krav har det gemensamt att kvaliteten i verksamheten underordnas ideologisk misstänksamhet mot företagande och att människors valfrihet görs till en restprodukt av vad överheten ska tillåta. Valfriheten för medborgarna vill S ersätta med Läs mer…