Förlorade år för s vunna för Sverige

Vi tappade 15 till 20 år därför att nyliberalismen hade sådant genomslag, säger socialdemokraternas tidigare ordförande och statsminister Ingvar Carlsson i en intervju i Svenska Dagbladet. Under den tid som han nu reagerar mot har löntagarfonderna avskaffats, skatterna sänkts, sjukfrånvaron pressats ner, statsfinanserna kommit i en stabil balans, riksbanken blivit Läs mer…

En dag

En dag som började med ECB-chefens ordinarie utfrågning i ekonomiska utskottet. Mario Draghi pekade på att det nu är medlemsstaterna som måste visa att de utnyttjar den tid som frikostiga finansieringslån till bankerna har köpt. Och det är de reformer som genomförs under denna tid som avgör om kostnaderna för Läs mer…

Det bidde en tumme

Om socialdemokraternas tanke är att göra frågan om jobben till den stora frågan var dagens besked om att de vill ta bort halveringen av ungas arbetsgivaravgifter samt hitta på en ny sysselsättningsform som är att jobb och utbildningskontrakt för trainee jobb nog inte tillräckligt. På Aftonbladet blev denna omskakande nyhet Läs mer…

Diskussion om kreditvärderingsinstitut

I veckan diskuteras i Europaparlamentet frågan om kreditvärderingsinstitut. Kommissionen har lagt långtgående förslag som bland annat skulle innebära att de som ger ut obligationer tvingas byta kreditvärderingsinstitut efter en viss tidsperiod samt att instituten görs civilrättsligt ansvariga för sina värderingar. Det är förslag som skulle försämra de europeiska finansmarknadernas funktionssätt. Läs mer…