Raoul Wallenberg

Vi har i dag fått ett positivt besked från Europaparlamentets talman om det gemensamma svenska förslaget att namnge någon del av parlamentet eller sammanträdesrum efter Raoul Wallenberg. Något beslut är inte fattat men frågan ska utredas i en positiv anda för att leda till ett konkret förslag. Det vore i Läs mer…