Iran

Samtidigt som ett toppmöte pågår i Sydkorea för att diskutera hoten från Nordkorea, och frågan om hanteringen av kärnvapenmissiler när regimen faller samman, pågår också det drama som mer än något annat påverkar den globala säkerheten, nämligen frågan om Irans kärnvapenutveckling och de hot som regimens framväxande makt innebär och Läs mer…

Liberaliseringarna bör fortsätta

Sverige har liberaliserats mest under de senaste 20 åren, noterar Svenska Dagbladet idag. Tidningen grundar sig bland annat Heritage Foundation, en thinktank i Washington men även andra internationella analyser visar det samma. Det tidningen försummar att notera är att dessa liberaliseringar har lett till en stabil och växande svensk ekonomi Läs mer…

Obegripligt i Malmö

Det är för mig obegripligt hur Malmös socialdemokratiska ledning gång efter gång uttrycker det som är antisemitismens schabloner, om att judar skulle kunna undvika hot och attacker om de tog bättre avstånd från Israel, och som nu i tidskriften Neo, att det finns en dold agenda där judiska församlingen i Läs mer…

Svårare få jobb utomlands

I dag har EU-kommissionen lagt ett förslag om förändringar i direktivet om utstationering av löntagare till annan medlemsstat. Det är ett förslag som innebär nya krav som motverkar rörlighet men som framförallt kommer att dra till sig nya förslag på inskränkningar bland alla dem som vill motverka rörligheten över Europas Läs mer…

Vapenhandelns orsaker och lite om dagen

En dag som bland annat inneburit inledningen i parlamentet till det mer samlade arbetet med det åttonde forskningsprogrammet, eller som det nu kallas Horizon 2020. Det finns ett betydande tryck från många att forskningsprogrammet ska användas till att stödja medlemsstaternas forskningspolitik snarare än att utveckla europeisk excellens. Då förlorar man Läs mer…