Lättare att surfa

I dag i Industriutskottet fått stöd för mitt lagförslag som innebär att vi utomlands när det gäller att koppla upp på internet kan frigöra oss från våra nationella telebolag och istället koppla upp oss via lokala telebolag, som med Wifi, när vi är ute och reser inom EU. Det är Läs mer…

Pressmeddelande: Energieffektivitet främjas via prissignaler, inte via detaljregleringar

– Istället för energibyråkrati och överstatlig detaljreglering måste vi uppmuntra ökad användning av mer klimatsmarta energikällor där nationella förutsättningar och samhällsekonomisk kostnadseffektivitet står i centrum, säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter dagens omröstning i Europaparlamentets Industriutskott om förslag till ett nytt direktiv för energieffektivitet. – Läs mer…

Inte uppmuntrande men en utmaning

En blick ut i världen är inte allt för uppmuntrande men ger samtidigt perspektiv på politikens uppgifter. Skeendet i Syrien är en tragedi och ett misslyckande för det internationella samfundet. Samtidigt är Syrien en bricka i en maktpolitik som förenar regimen med Iran. Ett alltmer aggressivt Iran stödjer Syrien och Läs mer…