Monthly Archives: January 2012

En dag om Europa

En dag som innehållit ett längre möte med parlamentariker från Europeiska unionens grannar i östra Europa, det vill säga Ukraina, Moldavien, Azerbadjan, Armenien och Georgien. Även Vitryssland ingår i det europeiska partnerskap vi har med dessa länder men på grund … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Artikel i Jarl Hjalmarson Stiftelsens nyhetsbrev om demokratisering i Arabvärlden

Sällan har det varit så svårt att förutspå hur den politiska utvecklingen i vår värld. Vi har osäkerheten om den europeiska utvecklingen. Vi har den amerikanska ekonomins många problem och stora underskott som på olika sätt försvagar den roll USA … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , | Leave a comment

Pressmeddelande: Ett ökat samarbete med EU kräver ökade reformer av östra partnerskapets länder

Det är genom att stärka rättstatens ställning, genom ökad transparens och insatser mot korruption som det östra partnerskapets länder kan bli mer delaktiga i europeiskt samarbete. Ju starkare demokratin står, desto mer ökar förtroendet mellan länder som Ukraina, Moldavien, Armenien, … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Ingen bättre brandvägg än reformer för tillväxt

Toppmötet uppnådde sitt främsta syfte, nämligen att få ett beslut om avtalet om en finanspakt. Men eftersom den i sak inte innehåller så mycket nytt vad gäller bestämmelser om budgetdisciplin påverkar den inte krisen som sådan. Kraven på att minska … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , | 2 Comments

En europeisk tillväxtpolitik kräver mer än besparingar

I dag Europeiska rådets toppmöte ännu en gång. Dagens toppmöte var tänkt att handla om tillväxtfrågor. Deltagarna skulle med fördel kunna läsa Magnus Henrekssons och Andreas Bergs artikel om hur rika länder kan uppnå långsiktig tillväxt. Det är genom liberalisering … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Ett delat Europa gör oss svagare – artikel i GP

Publicerad i GP Debatt, 28/1. Läs artikeln på GP:s hemsida med kommentarer här. Det är viktigt att de reformer för budgetstabilitet inom EU, som nu förhandlas, inte genomförs så att de länder som har euron blir till en egen klubb … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

Slutreplik i SvD: Europaparlamentet är ingen domstol

EU-kommissionen har inlett en rättslig process mot Ungern av tre skäl. Dels har Ungern genomfört en lagstiftning som riskerar den ungerska centralbankens självständighet, dels hotar dataombudsmannens självständighet och integritet och dels riskerar det ungerska domstolsväsendets oberoende från politisk påverkan. Allt … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , , | 1 Comment

I Bryssel

På väg till ett  Bryssel som i dag är inramat av en generalstrejk på grund av Europeiska rådets toppmöte. Tanken med generalstrejken är att motsätta sig besparingar i ett Belgien som inte bara är skuldtyngt utan som lever över sina … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment