En dag om Europa

En dag som innehållit ett längre möte med parlamentariker från Europeiska unionens grannar i östra Europa, det vill säga Ukraina, Moldavien, Azerbadjan, Armenien och Georgien. Även Vitryssland ingår i det europeiska partnerskap vi har med dessa länder men på grund av brotten mot alla upptänkliga mänskliga fri- och rättigheter står Läs mer…

Pressmeddelande: Ett ökat samarbete med EU kräver ökade reformer av östra partnerskapets länder

Det är genom att stärka rättstatens ställning, genom ökad transparens och insatser mot korruption som det östra partnerskapets länder kan bli mer delaktiga i europeiskt samarbete. Ju starkare demokratin står, desto mer ökar förtroendet mellan länder som Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och Georgien. Ett ökat samarbete med EU kräver ökade Läs mer…

Slutreplik i SvD: Europaparlamentet är ingen domstol

EU-kommissionen har inlett en rättslig process mot Ungern av tre skäl. Dels har Ungern genomfört en lagstiftning som riskerar den ungerska centralbankens självständighet, dels hotar dataombudsmannens självständighet och integritet och dels riskerar det ungerska domstolsväsendets oberoende från politisk påverkan. Allt detta är allvarliga frågor som berör den gemensamma rättsliga grund Läs mer…

I Bryssel

På väg till ett  Bryssel som i dag är inramat av en generalstrejk på grund av Europeiska rådets toppmöte. Tanken med generalstrejken är att motsätta sig besparingar i ett Belgien som inte bara är skuldtyngt utan som lever över sina tillgångar. På det viset är strejken ett uttryck för den Läs mer…