En fantastisk siffra

I dag är dagen då jorden når 7 miljarder invånare. Det är en fantastisk siffra eftersom den är ett uttryck för att fler människor än någonsin kan överleva. Fler människor blir äldre, färre barn dör och fler mammor överlever. Det är inte den ödesdigra dag som en del vill få Läs mer…

Läs Linderborg!

Den som är intresserad av en politiserad syn på Sveriges historia och en traditionell socialistisk syn på politiska motståndares berättigande kan gärna läsa Åsa Linderborgs artikel i Aftonbladet den 28 oktober. Enligt Linderborg är moderaterna genom historien nära länkade med nazismen, Francoregimen, bombningarna av Nordvietnam, och i gemensam internationell organisation Läs mer…

Den kinesiska utmaningen

Under den kommande veckan sätts fokus av många skäl på Kina. Ett skäl är för svensk del kinesiska Pang Da och Youngmans bud på SAAB, ett annat vidare europeiskt är att det är till Kina som blickarna riktas när det gäller finansieringen av den europeiska stödfondsmekanismen. I båda fall är Läs mer…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark får stöd för ambitiöst spektrumprogram

– Den här veckans överenskommelse om EU:s första policyprogram för radiospektrum gör att Europa kan bli ledande för mobila bredband och internet genom bättre bredbandshastigheter, rörlighet, täckning och kapacitet. Det är avgörande för Europas utveckling som tjänste- och kunskapsekonomi och jag är glad att medlemsstaterna har accepterat min och parlamentets Läs mer…