Centerns väg

Det är en lång väg som centern har tagit när man nu föreslår Annie Lööf till partiordförande. Det parti som en gång var socialdemokraternas naturliga partner har nu blivit en tydlig företrädare för marknadsekonomi och företagande. Det stärker det borgerliga Sverige. Borta är tron på att tillväxt är ett hinder Läs mer…

Framgång för svensk idrott

Europaparlamentets ekonomiska utskott behandlade idag frågan om reformeringen av momslagstiftningen i EU. Gunnar Hökmark har på olika sätt agerat för att säkerställa att svensk idrottsrörelse även i framtiden ska vara momsbefriad och den linjen fick idag stöd när frågan debatterades.

(mer…)

PRM: Ökade satsningar på Europeisk spetskompetens (EU:s 8 forskningsprogram)

– Vetenskaplig spetskompetens bör vara det viktigaste kriteriet för EU:s forskningsfinansiering. Det säger Gunnar Hökmark (M) vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, som vid dagens omröstning i Industriutskottet fått stöd för sina ändringsförslag om det förberedande arbetet kring EU:s åttonde forskningsprogram. – Ökade offentliga utgifter inom forskning och vetenskap är Läs mer…

Vad trodde de?

En morgon som har börjat med planeringen inför nästa Euronest parlamentariska församling. Den äger rum om två veckor i samband med Europaparlamentets möte i Strasbourg. Dit kommer då parlamentariker från fem av de sex parternländerna Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och Georgien. Vitryssland får tillsvidare på grund av frånvaron av demokrati Läs mer…

Utformningen av framtida statsstödsregler

Viktigast är att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel, sa Gunnar Hökmark när han i industriutskottet idag presenterade sitt yttrande om den kommande revideringen av statsstödregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Hökmark påminde om potentialen i de branscher som definieras som Läs mer…

Libyernas verklighet

Nyheterna om Gadaffi-regimens grymheter väcker bestörtning i media. Men mest av allt borde bestörtningen väcka bestörtning. Hur trodde man att det var i diktaturens Libyen? De berättelser som vi nu får oss till del både om familjen Gadaffis grymheter och om hur förtrycket har upprätthållits med brutalt förtryck och förakt Läs mer…