Monthly Archives: August 2011

Centerns väg

Det är en lång väg som centern har tagit när man nu föreslår Annie Lööf till partiordförande. Det parti som en gång var socialdemokraternas naturliga partner har nu blivit en tydlig företrädare för marknadsekonomi och företagande. Det stärker det borgerliga … Continue reading

Posted in Blogg | 5 Comments

Framgång för svensk idrott

Europaparlamentets ekonomiska utskott behandlade idag frågan om reformeringen av momslagstiftningen i EU. Gunnar Hökmark har på olika sätt agerat för att säkerställa att svensk idrottsrörelse även i framtiden ska vara momsbefriad och den linjen fick idag stöd när frågan debatterades.

Posted in Startsida | Leave a comment

Prm: Vägen ur krisen med tillväxt och ansvarsfull budgetpolitik

– Det är bara genom tillväxt och ansvarsfull budgetpolitik som Europa kan återta globalt ledarskap. Så sammanfattar Gunnar Hökmark slutsatserna från EPP:s arbetsgrupp om ekonomisk politik som han leder.  Arbetsgruppens förslag kommer formellt att antas av EPP:s kongress i Marseille … Continue reading

Posted in Startsida | 1 Comment

PRM: Ökade satsningar på Europeisk spetskompetens (EU:s 8 forskningsprogram)

– Vetenskaplig spetskompetens bör vara det viktigaste kriteriet för EU:s forskningsfinansiering. Det säger Gunnar Hökmark (M) vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, som vid dagens omröstning i Industriutskottet fått stöd för sina ändringsförslag om det förberedande arbetet kring EU:s åttonde … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , , | 2 Comments

Vad trodde de?

En morgon som har börjat med planeringen inför nästa Euronest parlamentariska församling. Den äger rum om två veckor i samband med Europaparlamentets möte i Strasbourg. Dit kommer då parlamentariker från fem av de sex parternländerna Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Utformningen av framtida statsstödsregler

Viktigast är att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel, sa Gunnar Hökmark när han i industriutskottet idag presenterade sitt yttrande om den kommande revideringen av statsstödregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. … Continue reading

Posted in Anförande, Rapport, Startsida | Tagged , , , , | 1 Comment

Libyernas verklighet

Nyheterna om Gadaffi-regimens grymheter väcker bestörtning i media. Men mest av allt borde bestörtningen väcka bestörtning. Hur trodde man att det var i diktaturens Libyen? De berättelser som vi nu får oss till del både om familjen Gadaffis grymheter och … Continue reading

Posted in Blogg, Startsida | Tagged , , , | 2 Comments

Pressmeddelande: Tillväxt är det enda som kan ta Europa ur krisen

– Skärpta budgetregler och reformer som öppnar upp för mer dynamiska marknader och ekonomisk tillväxt. Det är den enda långsiktiga möjligheten för Europa att ta sig ur den nuvarande krisen. Det säger Gunnar Hökmark (m), ledamot av Europaparlamentet och viceordförande … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment