Pressmeddelande: Kommissionens förslag till långtidsbudget legitimerar en budgetökning som ingen medlemsstat kan kosta på sig

Kommissionens förslag till långtidsbudget saknar prioriteringar för Europas viktigaste uppgifter. Det brister i ansvarstagande och riskerar därför att skapa ökade konflikter inom EU. Det gäller dels mellan nettobetalande medlemsstater och nettobidragstagare samtidigt som det legitimerar en budgetökning som ingen medlemsstat kan kosta på sig. Det är anmärkningsvärt att de svenska Läs mer…

Kommunismens brott

I DN skriver Erik Helmerson en krönika om varför det är så svårt att erkänna kommunismens brott, bland annat utifrån avhandlingen ” Den goda tanken och den onda erfarenheten” av Valter Lundell, Lunds universitet. Medan det inte finns någon tvekan om att nazismen måste fördömas på grund av sina gärningar Läs mer…

En gammal tradition i den nya tiden

Med Christine Lagarde, tidigare fransk finansminister, får den Internationella Valutafonden IMF en ledare som har en allmänt omvittnad kompetens och bred respekt. Samtidigt är hon förmodligen inte bara den första kvinnan utan också den sista europen som väljs för att det är mer eller mindre självklart att det ska vara Läs mer…

Vår egen utmaning

Europa och Sverige behöver fler investeringar. Annars kommer nya finanskriser att växa fram och framförallt kommer dagens underskottskriser bestå. Det är denna balans, mellan åtstramning för att få offentliga finanser i balans och den privata sektorn att växa som är avgörande för hur vi ska klara framtiden. Det faktum att Läs mer…

Grekland igen

Den grekiska krisen dominerar de flesta diskussioner i parlamentet. Frågan om hur det grekiska parlamentet röstar när det gäller åtstramningspaketet kommer på det ena eller andra sättet påverka mycket av europeisk politik framöver. Förhoppningen om att undkomma krisen genom att strejka verkar dominera alltför många av grekiska fackföreningsledare. På sätt Läs mer…