Monthly Archives: May 2011

Gunnar Hökmark on EP electoral reform

“A transnational constituency brings voters further from the European Parliament, not closer” said Mr Hökmark regarding the current discussion on proposed changes to the European Parliament electoral procedure. Mr Hökmark sees no reason to create an abstract, hypothetical European demos. The … Continue reading

Posted in English, Startsida | Tagged , | Leave a comment

Om den undre världens makt

Man må ha olika uppfattningar om monarkin eller kungens val av vänner men det är anmärkningsvärt att en lång rad debattörer nu låter en gangsterkungs påståenden ligga till grund för en diskussion om Sveriges statsskick. Lika underligt är det att … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 6 Comments

Artikel i SvD – Ett stort bakslag för Europas klimatpolitik

Det tyska beslutet om att avveckla kärnkraften till 2022 sätter det tyska samhället i samma hopplösa och meningslösa årtalsexercis som en gång det svenska. Hopplöst därför att nya energiformer inte uppfinns eller utvecklas på grund av årtal och meningslöst eftersom … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , | Leave a comment

Artikel i KvP: Fördubbla forskningen

Den nya världen håller på att bli den gamla. Sedan Columbus upptäckte den nya världen har begreppet den gamla världen stått för ledarskap och utgjort världens centrum. Här och senare i USA, i det som kallades Västvärlden, bedrevs all ledande … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , | 1 Comment

Det är inte miljön som vinner

Den tyska regeringens beslut att avveckla kärnkraften till 2022 kommer att mötas av hurrarop av antikärnkraftsrörelserna men innebär svåra konsekvenser för kampen mot växthuseffekten. Det beslut som nu fattas är inte ett resultat av en analys av den tyska kärnkraften … Continue reading

Posted in Blogg | 3 Comments

Iran och Grekland, och Bryssel

I Iran försöker regimen ta nya steg för att hindra människors möjligheter till information. Det är i all sin enkelhet ett erkännande av hur farlig fri information är för en korrupt och brutal diktatur. När informationen är fri faller diktaturer. … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | 12 Comments

En upprättelse för mänsklig värdighet

Gripandet av Ratko Mladic har dominerat världens medier. Med all rätt eftersom det är en händelse som berör hela världen, på flera sätt. Det är en framgång för internationell rättsordning och en signal till vår tids mördare som döljer sig … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 2 Comments

Gunnar Hökmark om fjärrvärme och energiinfrastruktur

Gunnar Hökmark har denna vecka fått stöd för sitt krav på att öppna upp fjärrvärmemarknaden för konkurrens. När Europaparlamentets industriutskott denna vecka röstade om rapporten “Prioriteringar för energiinfrastruktur för 2020 och framåt” fick Gunnar Hökmark igenom ett antal andra ändringsförslag … Continue reading

Posted in Startsida | Leave a comment