Gunnar Hökmark on EP electoral reform

”A transnational constituency brings voters further from the European Parliament, not closer” said Mr Hökmark regarding the current discussion on proposed changes to the European Parliament electoral procedure. Mr Hökmark sees no reason to create an abstract, hypothetical European demos. The proposals would see 25 additional MEPs, elected by pan-European political Läs mer…

Om den undre världens makt

Man må ha olika uppfattningar om monarkin eller kungens val av vänner men det är anmärkningsvärt att en lång rad debattörer nu låter en gangsterkungs påståenden ligga till grund för en diskussion om Sveriges statsskick. Lika underligt är det att man gör det till en självklar sanning att rykten som Läs mer…

Artikel i KvP: Fördubbla forskningen

Den nya världen håller på att bli den gamla. Sedan Columbus upptäckte den nya världen har begreppet den gamla världen stått för ledarskap och utgjort världens centrum. Här och senare i USA, i det som kallades Västvärlden, bedrevs all ledande forskning och utveckling. Här skapades nya företag, lanserades nya produkter Läs mer…

Det är inte miljön som vinner

Den tyska regeringens beslut att avveckla kärnkraften till 2022 kommer att mötas av hurrarop av antikärnkraftsrörelserna men innebär svåra konsekvenser för kampen mot växthuseffekten. Det beslut som nu fattas är inte ett resultat av en analys av den tyska kärnkraften baserad på händelserna i Japan utan som en eftergift till Läs mer…

Iran och Grekland, och Bryssel

I Iran försöker regimen ta nya steg för att hindra människors möjligheter till information. Det är i all sin enkelhet ett erkännande av hur farlig fri information är för en korrupt och brutal diktatur. När informationen är fri faller diktaturer. Det vet diktaturer. Men det understryker också vikten av att Läs mer…

Gunnar Hökmark om fjärrvärme och energiinfrastruktur

Gunnar Hökmark har denna vecka fått stöd för sitt krav på att öppna upp fjärrvärmemarknaden för konkurrens. När Europaparlamentets industriutskott denna vecka röstade om rapporten ”Prioriteringar för energiinfrastruktur för 2020 och framåt” fick Gunnar Hökmark igenom ett antal andra ändringsförslag som bl.a betonar att:   – Hinder för konkurrens och en Läs mer…