Monthly Archives: April 2011

Socialistgruppen lär sig aldrig

Under eftermiddagen nära fem timmars omröstning i ekonomiska utskottet. När omröstningen om den nya stabilitetspakten var avslutad i dag fanns inga svenska media närvarande. Det är tur för socialdemokraterna. Socialistgruppen valde nämligen att rösta emot de viktigaste delarna i den … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 1 Comment

Pressmeddelande: Striktare finanspolitiskt ramverk för Europa

– Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik röstade idag om långtgående förändringar av EU:s tillväxt- och stabilitetspakt. I och med det här beslutet tas ett viktigt steg mot ett striktare finanspolitiskt ramverk, som är av avgörande betydelse för att återupprätta … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | 2 Comments

Press release: Europe needs to support the development of stable democracies

“In a world of change Europe needs to support the development of stable democracies. The European Union has a responsibility of an historical dimension to strengthen the forces of democracy and open society. This applies to the change in Northern … Continue reading

Posted in English, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment

Stabilitetspakten och Georgien

Under tisdagen blir det två av EU:stora utmaningar som står i förgrunden. På eftermiddagen röstar ekonomiska utskottet om stabilitetspaktens förnyelse. På de flesta punkter har vi lyckats få en skarpare pakt, med större automatik och ett större ansvar på kommissionen … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment

Vill s undergräva stabilitetspakten?

För första gången ger nu Standard and Poor en varning för den amerikanska ekonomins skuldsättning och risken för att man kan komma att sänka betyget den amerikanska kreditförmågan. Det är en varning inte bara till USA utan till den globala … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged | Leave a comment

När det kortsiktiga ger tillbakagångens motsättningar

Sannfinnländarnas framgång i Finland säger något om ett stämningsläge som präglar inte bara finsk politik utan också europeisk. Man ska inte överdriva betydelsen av deras eller andras valframgång men däremot inte underskatta betydelsen av den nya agenda som växer fram … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | 2 Comments

Om Greklands roll i det rättsliga samarbetet

Det finns tyvärr grund för att ifrågasätta Greklands roll i EU:s rättsliga samarbete. Frågan är om Grekland har den implementering av lagstiftning och rättssäkerhet som inte bara medlemskapet i EU förutsätter utan också det gränsöverskridande samarbetet förutsätter. När ett offer … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 9 Comments

Newsmill: Vad säger förtryckarlobbyn när Goldstone har backat?

Vad säger de som använt Goldstone-rapporten som argument för väpnat våld mot en demokrati när Goldstone nu själv konstaterar att rapportens misstankar saknade grund, skriver Gunnar Hökmark. I dag samlas samfundet Sverige-Israel i Jönköping till sitt årsmöte. Det finns en … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , | Leave a comment