Pressrelease: EU should have the world’s best conditions for mobile broadband services

”Our goal should be to make Europe the world leader in broadband and mobile internet. Reforms should be implemented to restore European telecom leadership by creating a digital single market. An efficient digital market will serve as an enabler for the single market for the whole European economy, thus creating not only the biggest economy in the world but also the leading and most dynamic market.”

(mer…)

Pressmeddelande: EU skall ha världens bästa förutsättningar för mobila bredbandstjänster

– Vårt mål bör vara att Europa ska bli bäst på bredband och mobilt internet. Vi bör nu reformera för att på nytt bli ledande när det gäller telekom och samtidigt skapa en digital inre marknad som i sin tur förverkligar målet om en inre marknad för hela den europeiska ekonomin. Då kan EU ta rollen inte bara som världens största ekonomi utan också som den mest ledande och dynamiska marknaden.

(mer…)

Gunnar Hökmarks förslag till ny spektrumpolitik

Den digitala agendan och den digitala ekonomin kan fungera som en spjutspets för att göra den inre markanden till en realitet för alla delar av vår ekonomi. Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och Internetanvändning. Detta är av betydelse för att den europeiska telekomindustrin åter ska kunna ta täten på det globala planet, men även för att vi ska kunna bli ledande i IT-utvecklingen som sådan och i framväxten av nya tjänster och tillämpningar.

Länk till Gunnar Hökmarks förslag

(mer…)

SvD: EU måste ta upp den digitala kampen

Vi kan bli en ledande kunskapsekonomi om EU på nytt blir bäst på den moderna informationsteknologin. Idag lägger jag fram mitt förslag till ny lagstiftning med bättre möjlighet för mobila bredbandstjänster, skriver Gunnar Hökmark (M), vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp och parlamentets rapportör för spektrumpolitiken. Idag (28/2) presenterar jag Läs mer…

Om Palmes tid och tragedin

Mordet på Olof Palme var en tragedi för familjen och för det svenska samhället. Det avslöjade för oss svenskar att ej heller vårt samhälle och vårt politiska styrelseskick var skyddat från våldet och brutaliteten. En del av socialdemokratins politiska kris i dag hänger säkerligen samman med att tragedin idylliserade den Läs mer…