Monthly Archives: January 2011

En övergång till vad?

Med en växande kraft har protesterna trängt in i det egyptiska samhället och ryktena om en övergångsregering blir allt tätare. En övergång till vad kan man fråga sig. När militär ersätter polisen på gatorna är det ett uttryck för att … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 4 Comments

En tragedi i vår tid

Minnesdagen över förintelsen högtidlighålls över hela Europa. Det är en minnesdag över en tid och ett skeende då den enskilde individen reducerats från människa till en del i ett kollektiv och då andra individer befriade sig från sitt ansvar genom … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | 1 Comment

Demokratin behöver stöd även i arabvärlden

DN skriver liksom andra tidningar om hur den nordarabiska revolten nu sprider sig till Egypten. Det är självfallet inte bara missnöjet som nu sprider sig utan också vetskapen om att de regimer som utåt synes vara de mest stabila i … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 5 Comments

Sverigedemokraterna i täten för att befria terrorister från sitt individuella ansvar

När Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i riksdagen försöker länka ihop muslimer med terrorism angriper han en grupp människor som mer än något annat är utsatta för terrorism. Det gäller alla de som återkommande dödas i terrordåd i Afghanistan, Pakistan och Irak … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 1 Comment

Varför klarar vi oss så väl?

Varför har de nordiska ekonomierna klarat sig så bra under krisen? Den frågan diskuteras i en rapport från SEB, som här varmt rekommenderas. Frågan är desto mer intressant eftersom SEB i en annan rapport från i dag visar på att … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 2 Comments

Att stärka demokratin i den del av Europa där den hotas

Sitter just nu i byråmöte för det Östliga partnerskapets parlamentariska församling, där min och vår avsikt är att få med socialisterna att nu kalla till ett formellt möte med denna församling men utan Vitryssland. Det skulle bli en tydlig signal … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | Leave a comment

Skuldproblem i den transatlantiska ekonomin

För första gången har den amerikanska växande skuldbördan kommit i fokus för den ekonomiska politiken. Det blev en viktig ram för Obamas State of the Union. Men samtidigt innebär de besparingar som han anvisade för en 10-årsperiod rätt marginella åtgärder … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | Leave a comment

Striden mellan det gamla och det nya

En dag som framförallt har handlat om möten kring telekom och europeisk spektrumpolitik. Diskussioner med det ungerska ordförandeskapet, olika europeiska operatörer och teknikföretag visar både på vilka möjligheter som finns men också hur många gamla strukturer som gärna hindar och … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment