Globaliseringen måste nå även till jordbruket

Förbereder nu en vecka som kommer att handla om det mer intensiva slutförandet av förslaget till en europeisk spektrumlagstiftning, möten kring försäkringsmarknaderna och de regleringar som nu diskuteras, mitt fortsatta arbete med EPP: s ekonomisk-politiska arbetsgrupp, grannskapspolitiken samt självfallet skeendet i Mellersta Östern. Veckan kommer nog också att handla om Läs mer…

Intervju i European Voice

Tuesday’s hearing is being organised by the Parliament’s industry, research and energy committee. Gunnar Hökmark, the Swedish centre-right MEP who is leading the Parliament’s work on the issue, supports the 2013 deadline and believes that an agreement can be reached by the end of the Hungarian presidency. He said: “Time Läs mer…