Ett Gott Nytt År!

Ett Gott Nytt År önskas alla läsare av denna blogg. Möjligheterna är många liksom utmaningarna. Både för Sveriges och Europas del står vi inför en tid som kommer att kräva en tydlig färdriktning och en vilja att ge styrka åt de värderingar som ger civiliserade samhällen kraft. Men för oss Läs mer…

En ny och svårare utmaning i Europa

Slutet på året närmar sig. I många frågor har vi sett hur 2010 har lett till växande problem och utmaningar som gör de kommande åren svårare att bedöma och förutspå än på mycket länge. Ett exempel är utvecklingen mot en slags intern rysslandifiering i ett antal europeiska länder, länder som vi ibland glömmer är europeiska just på grund av de anspråk som den ryska maktapparaten ställer på dem.

(mer…)

Det är europeisk konkurrenskraft som är problemet, inte utländska investeringar

Kommissionens industrikommissionär Tajani har i en tysk tidningsintervju föreslagit en europeisk myndighet för att kunna blockera kinesiska företagsinvesteringar i Europa. Tanken på att stänga ute investeringar från Kina bortser från två saker. Den ena är att det finns ett värde i dem, som för Volvo. Det andra är att stänger man ute Kina kommer man också stänga Europa utanför den mest snabbväxande ekonomin i världen. Det kommer inte leda till att Kina växer mindre men att europeiska företag i Kina missgynnas.

(mer…)

Demokratins förfall i Ryssland

Domen mot Chodorkovskij är ett utslag av den ryska demokratins pågående förfall. Det är en politisk dom med politiska syften mot en politisk opponent. Men det är inte bara en politisk opponent. Chodorkovskij stod i ledningen oljebolaget Yukos för en ekonomisk maktgruppering bortom Kremls kontroll, och med en ekonomisk makt Putins ledarklick ville kontrollera och äga. Nu förlängs ett redan oproportionerligt fängelsestraff för ett konstruerat brott genom ytterligare ett konstruerat brott, samtidigt som den ryska elitens maktställning genom oljan försvagar Rysslands möjligheter till en bredare utveckling.

(mer…)

Esterna klarar eurons krav tack vare euron

I Svenska Dagbladet i dag svarar några företagsledare på frågorna om eurons vara eller icke för Sveriges del. Förbluffande lite tänker de på hur euron påverkar deras egen verksamhet. Företrädarna för de stora bankerna som riskerade gigantiska förluster om de baltiska länderna hade devalverat borde om några se värdet av en stabil och gemensam valuta. Än mindre reflekterar de över att utan euron hade Europa varit inne i ett valutakrig med devalveringar som konkurrensmedel, protektionism som svar och växande underskott som konsekvens.

(mer…)