Monthly Archives: November 2010

Croatia: end of negotiations to join EU in the first half of 2011 a sound possibility.

“Both for the EU and for the region, it is important that the conditionality linked to a credible EU enlargement process remains a strong incentive for reform. In this sense, the Croatian case is very important for regional dynamics because … Continue reading

Posted in English, Startsida | Tagged | 1 Comment

En ny utgiftsstrategi för EU

Financial Times har i dag en artikel som refereras i svenska media kring hur EU:s strukturfonder används. Till mycket stor del används pengarna inte som tänkt, det vill säga de används inte alls eftersom ekonomiska kristider har gjort det svårt … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Kampen mot korruption är ett försvar för demokratin

En förmiddag med den gemensamma parlamentariska delegationen för EU och Kroatien. Det är uppenbara framsteg som har gjorts inte bara i förhandlingarna utan också i det synsätt som finns bland ledande kroatiska politiker. Det finns ingen som säger man har … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | Leave a comment

Wikileaks hjälper dem som vi inte bör dela hemligheterna med

Oron kring Spanien och Portugal fortsätter, liksom för Italien. Det kommer nu an på dessa länders regeringar att återvinna förtroendet för sin budgetpolitik. Det gäller både underskott men lika mycket förmågan till tillväxt. De som av så kallade sociala skäl … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged | 20 Comments

I underskottskrisen också utvidgning

Med det färdiga paketet för Irland, på 850 miljarder svenska kronor i lån, kommer Irland få ett utrymme för att genomföra de budgetförändringar som behövs, både vad gäller skattehöjningar och utgiftsnerdragningar. Men med detta nya steg ökar också trycket på … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | Leave a comment

Från snö i Skåne till snö i Stockholm

Just nu på väg till Stockholm från ett snötyngt Skåne efter att i går hållit i klubban när ny ordförande valdes för MUF. Erik Bengtzboe övertar ansvaret för ett ungdomsförbund som har visat att det inte med naturnödvändighet är så … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment

Ett nytt landskap i en ny värld

Opinionssiffrorna visar, oavsett att det är opinionssiffror på att Sverige har fått ett nytt politiskt landskap. Ett socialdemokratiskt parti som nått en europeisk normalitet och ett borgerligt parti som är jämbördigt. Socialdemokratins inre sökande kommer avgöra hur partiet kommer att … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Newsmill: Kina måste ta sitt ansvar och pressa Nordkorea

Att en galen diktatur som Nordkorea kan fortsätta att år efter år strunta i världssamfundet beror på att regimen inte möter en entydig politik från andra länder. Dels finns det de länder som på grund av naturen av den egna … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , | Leave a comment