Monthly Archives: October 2010

En höst om fördragsrevidering

Resultatet av toppmötet blev att Europeiska rådets ordförande ska konsultera med medlemsstaterna om en fördragsförändring som dels ska ge en permanent europeisk krisfond och dels möjliggöra att medlemsstater i vissa situationer ska kunna förlora sin rösträtt, om de genom sin … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment

Fördragsbråk löser inga budgetproblem

Samtidigt som några länder i eurozonen möter nya problem med sina underskott agerar Frankrike och Tyskland obegripligt nog för att ytterligare öka osäkerheten kring eurons stabilitet. I Portugal misslyckades regeringen med att få igenom sitt besparingspaket. På Irland växer behovet … Continue reading

Posted in Blogg | 3 Comments

Kravet på demokrati lika stort för alla men ännu viktigare för de stora

I somras blev Kina världens näst största ekonomi. Samtidigt börjar man nu försöka få ett politiskt inflytande som matchar landets ekonomiska betydelse. Det handlar både om Internationella valutafonden, G20 och en lång rad både formella och informella sammanslutningar. Samtidigt leder … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Europa behöver tillväxt, inte fördragsdebatt

Nyligen kommit fram till Peking efter att ha besökt Shanghai och därefter landsbygdsregionen Guiyang. Kontrasterna är stora detta land, liksom ansträngningarna att bygga nytt, vare sig det är vägar eller bostäder. Här finns den främsta moderniteten och samtidigt det gamla … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | Leave a comment

Hökmark om EU:s framtida energistrategi

–  Parlamentet har följt mig  och betonat vikten av att skapa välfungerande och gränsöverskridande nät som öppnar upp de europeiska energimarknaderna och minskar behovet av import. Jag har drivit kravet att den europeiska elmarknaden måste avregleras och att vi måste öka konkurrensen. En sådan … Continue reading

Posted in Startsida | Leave a comment

Vänsterpartiet en barlast

Att ta ansvar för Sverige tillsammans med ett parti som föredrar slutna gränser är en omöjlighet i vår tid. Socialdemokraterna samarbete med Vänsterpartiet har inte bara varit tvivelaktigt genom att den legitimerat ett demokratiskt tvivelaktigt parti i en tid då … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | Leave a comment

I världens andra ekonomi

I somras blev Kina världens näst största ekonomi. Det var ingen plötslig nyhet och hade dessutom med all sannolikhet varit fallet sedan en tid tillbaka, oavsett mätmetoder. När jag i dag kom till Shanghai tillsammans med övriga i EPP-gruppens ledning … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment

Gunnar Hökmark blir rapportör för EU:s spektrumpolitik

Gunnar Hökmark blir ansvarig för att ta fram Europaparlamentets beslut om hur Europa ska harmonisera och effektivisera användandet av de radiovågor som är nödvändiga för till exempel trådlös bredbandskommunikation.   – Jag siktar på att driva igenom en lagstiftning som helt avskaffar gränshinder … Continue reading

Posted in Startsida | Leave a comment