En höst om fördragsrevidering

Resultatet av toppmötet blev att Europeiska rådets ordförande ska konsultera med medlemsstaterna om en fördragsförändring som dels ska ge en permanent europeisk krisfond och dels möjliggöra att medlemsstater i vissa situationer ska kunna förlora sin rösträtt, om de genom sin budgetpolitik hotar stabiliteten i Unionen som sådan.

(mer…)

Fördragsbråk löser inga budgetproblem

Samtidigt som några länder i eurozonen möter nya problem med sina underskott agerar Frankrike och Tyskland obegripligt nog för att ytterligare öka osäkerheten kring eurons stabilitet. I Portugal misslyckades regeringen med att få igenom sitt besparingspaket. På Irland växer behovet av besparingar. Grekland kan få problem att klara sitt budgetunderskottsmål för nästa år. Att i det läget kasta EU in i en diskussion om nytt fördrag, som bland annat skulle bygga på förlorad rösträtt men flexiblare krav på underskottsreglerna, flyttar fokus bort från Europas problem och riskerar att skapa ett antal år av misslyckade fördragsförhandlingar.

(mer…)

Hökmark om EU:s framtida energistrategi

  Parlamentet har följt mig  och betonat vikten av att skapa välfungerande och gränsöverskridande nät som öppnar upp de europeiska energimarknaderna och minskar behovet av import. Jag har drivit kravet att den europeiska elmarknaden måste avregleras och att vi måste öka konkurrensen. En sådan utveckling gagnar inte enbart Europas konsumenter utan möjliggör även att vi kan göra lönsamma investeringar i ny elproduktion.  Det säger Gunnar Hökmark (m) ledamot av Industriutskottet och vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, som vid dagens omröstning i utskottet om Europas framtida energistrategi fått stöd för ett antal ändringsförslag.

(mer…)

Vänsterpartiet en barlast

Att ta ansvar för Sverige tillsammans med ett parti som föredrar slutna gränser är en omöjlighet i vår tid. Socialdemokraterna samarbete med Vänsterpartiet har inte bara varit tvivelaktigt genom att den legitimerat ett demokratiskt tvivelaktigt parti i en tid då gränserna bör hållas tydliga mot sådana grupper. Det har också inneburit att en politisk rörelse med en befängd världssyn och extrem samhällssyn har fått bära sin dominerande hand över det socialdemokratiska regeringsalternativet.

(mer…)

I världens andra ekonomi

I somras blev Kina världens näst största ekonomi. Det var ingen plötslig nyhet och hade dessutom med all sannolikhet varit fallet sedan en tid tillbaka, oavsett mätmetoder. När jag i dag kom till Shanghai tillsammans med övriga i EPP-gruppens ledning blir jag både förvånad och inte förvånad. Inte förvånad eftersom jag vet att Kina under 30 års tid har haft en osannolikt hög ekonomisk tillväxt. Förvånad eftersom kunskapen om Kinas ekonomiska utveckling ändå inte räcker till för att förstå vad det i verkligheten innebär i människors liv och tydliga uttryck som stadens utveckling. En av världens största städer med kvarter efter kvarter av moderna höghus, skyskrapor och palatsliknande kontor.

(mer…)

Gunnar Hökmark blir rapportör för EU:s spektrumpolitik

Gunnar Hökmark blir ansvarig för att ta fram Europaparlamentets beslut om hur Europa ska harmonisera och effektivisera användandet av de radiovågor som är nödvändiga för till exempel trådlös bredbandskommunikation.  

– Jag siktar på att driva igenom en lagstiftning som helt avskaffar gränshinder för datakommunikation i Europa, säger Gunnar Hökmark (m), ledamot av Industriutskottet och vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp.

(mer…)