I krisernas Europa skiljer Sverige ut sig

För min del en intensiv dag i Europaparlamentet kring frågor som inte låter vänta på sig, från allt till lagstiftningen om investeringsfonder till utvidgningspolitiken. En kort sammanfattning av läget i Europa han vi också med i vårt presidiesammanträde i EPP.

Den svenska ekonomins läge drar till sig både lite avundsjuka och respekt. Det förstärks av att vi just denna dag, precis som de rödgröna presenterade en kaskad av nya utgifts- och bidragsförslag för de kommande åren presenterade ESV siffror för den svenska statsbudgetens utveckling.

(mer…)

Gunnar Hökmark om forskning

crc_forskning_2I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark nyligen sina idéer om hur han anser att EU bör förenkla genomförande av ramprogrammen för forskning.  Några av hans ändringsförslag till denna rapport,  som för närvarande behandlas av Europaparlamentet, betonar att:  

Koncentrera åttonde ramprogrammet på spetsforskning – forskning och innovation, särskilt kompetenscentrum och spetsforskning, är avgörande för att främja ekonomisk tillväxt, göra Europa konkurrenskraftigare och snabba på Europas övergång till ett kunskapsbaserat samhälle.

(mer…)

När vänsterpartiet gjorde om s

Dagens olika mätningar visar att s är på väg att förlora en historisk roll i svenskt samhällsliv. Det är ingen tillfällighet att det händer i en valrörelse där man gjort gemensam sak med vänsterpartiet. Efter att under årtionden ha dragit en gräns mot ett parti som inte respekterar och förstår demokratins gränser kampanjar man nu för att göra detta parti till ett regeringsparti och agerar för en politik som är en oundviklig kompromiss med värderingar som ligger bortom de demokratiska värderingar som är en förutsättning för det svenska samhället.

(mer…)

När misstron växer

Det är ett uttryck för ett växande misstro och missnöje som nu gör att ledande socialdemokrater distanserar sig från socialdemokratins och de rödgrönas kampanj. Göran Perssons underkännande för några dagar sedan liksom Björn Rosengrens reflektioner kring vad som händer med socialdemokratin efter valet är inte bara ett uttryck för att de ser ett socialdemokratiskt nederlag framför sig utan än mer för att man inte känner det egna partiet. Genom samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har socialdemokratin tappat kontrollen över de frågor där man själva internt har behövt kompromissa för att framstå som trovärdiga.

(mer…)

Rödgrön utrikesröra

Det skulle bli ett underligt världssamfund om de rödgrönas utrikespolitik någon gång kom att få genomslag. Per Gudmundsson skriver läsvärt om detta i SvD i dag.

Internationella insatser för fred och mot terror skulle läggas ner om terroristerna går så långt att de använder militärt våld. Länder skulle lämnas att falla sönder i terrorns elände utan att tanken på internationell solidaritet skulle betyda något annat än kraftfulla uttalanden.

(mer…)