Croatia: After opening three remaining chapters, Croatia is closer than ever to EU accession. Gunnar Hökmark MEP

EPP”After today’s decision by the EU to open the last three remaining Chapters of accession negotiations with Croatia, Croatia’s EU entry seems imminent,” said Gunnar Hökmark MEP (EPP, SE), Chairman of the EU-Croatia Joint Parliamentary Committee reacting to the outcome of the meeting of the Intergovernmental Accession Conference (IGC) with Croatia. (mer…)

Den inre marknaden och unga väljare

En morgon som började med en diskussion kring den tidigare kommissionären Mario Montis rapport om utvidgningen av den inre marknaden. Han pekar på vikten av att utvidga den och ge den ny dynamik men utgår från sitt resonemang ifrån att det finns ett folkligt motstånd, en marknadströtthet, som han liksom många andra tar för givet. Jag invände mot detta resonemang och pekade på att det snarare finns ett motstånd mot marknadsreformer inom den politiska eliten och i det organisationsliv som regleringar av olika slag har fostrat och gynnat. Det innebär inte att människor måste övertygas om värdet av reformer men vi har goda utgångspunkter från det faktum att det är där marknadsreformer är genomförda som konkurrenskraften och de nya jobben finns, det gäller regionalt inom EU men också inom olika samhällssektorer.

(mer…)

Från Österlen till Bryssel och ett EU de rödgröna erkänner finns

En dag som för min del började på ett sommarljust Österlen för att sedan via Köpenhamn ta mig till Bryssel, där det i och för sig också är sommar men ändå något mer betong och sammanträden.

I media noterade jag att de rödgröna nu har uppfattat att Sverige är medlem i EU och inte tänker låta kampen emot detta dominera en eventuell rödgrön regering. Snarare är de i sin vänsterpolitik villiga att låta EU ta på sig nya kompetenser där de rödgröna vill reglera mer, och det gäller de flesta områden. Men det är ett framsteg att medlemskapet även för de rödgröna är utgångspunkten i deras eget reality-check.

(mer…)

G20 borde tala frihandel

Det pågående G20 mötet i Toronto är inte bara en påminnelse om att den globala ekonomin i dag ser annorlunda än för bara tre år sedan. Samtidigt innebär det en annan grund för hur den globala frågorna kan lösas. Med de 20 största ekonomierna i ledningen för den globala processen får de stora ekonomiernas egenintresse större genomslag än när de mest globala ekonomierna var ledande. Därför inriktas nu diskussionen mer kring bilaterala och regionala handelsavtal snarare än på den globala frihetsordningen.

(mer…)