En tragedi för alla andra än hatets krafter

Dödsfallen på Ships to Gaza är en tragedi oavsett vilken uppfattning man i övrigt kan ha om fartygskonvojen och dess syften.

Det faller självfallet ett ansvar på dem som i vetskap om att kunna möta våld i någon form likväl har valt att försöka nå igenom israeliska avspärrningar i en del av världen som ständigt står på randen till att vara en krigszon. De har självfallet varit medvetna om att det fanns risker och att operationen kunde leda till våld i någon form. De hade också möjligheten att föra in de förnödenheter de har med sig via andra hamnar, som hade gett möjlighet till den kontroll som israeliska och egyptiska myndigheter bestämt för att förhindra införsel av vapen. De valde en annan väg.

(mer…)

Oljan det stora hotet mot miljön, digital agenda och lite annat

DimmorDet som under några veckor dominerat internationella media, nämligen det stora oljeutsläppet som BP har orsakat i Mexikanska Golfen har i dag definierats som den största naturkatastrofen någonsin i USA´s historia. Och den kan i värsta fall pågå i många månader och inte år till. Oljan förstör nu träskmarker, stränder och hav i södra USA, i många fall oåterkalleligt. Olyckan är ett resultat av att oljeexploatering nu söker sig allt dyrare och svårare platser för oljeutvinning.

(mer…)

Socialdemokraterna angriper ekonomin från två håll

Den svenska ekonomin kan nu sägas vara den starkaste i EU och Europa med tillväxtsiffror som är något större än de amerikanska. Det är de växande asiatiska ekonomierna som ligger högre. En tillväxt på 3% och överskott i de statliga finanserna på 30 miljarder sticker ut i ett Europa som sitter fast i skuldfällor, stigande statsskuldsräntor och nödvändiga budgetåtstramningar.

Men detta innebär inte att vi är ute ur krisen. Tvärtom så påverkar de stora underskotten runt om i Europa allas ekonomi. Besparingar tvingar fram minskad efterfrågan. Upplåningsbehovet driver upp räntor. Osäkerheten om sparprogrammen skapar höjer räntorna och ökar oron för investeringar. Medan Sverige nu klarar sig väl är läget förtvivlat i många andra länder. Grekland, Spanien, Portugal och inte minst Storbritannien och Irland. Även i Italien finns stora underskott liksom i mindre omfattning men likväl alldeles för stora i Frankrike. (mer…)

De rödgrönas utrikespolitik: en verklighetskontroll i åtta punkter

Gårdagens debatt om de rödgrönas på amerikanskt truppbortdragande världen över ledde till många kommentarer. Den allmänna bilden var, förutom att kravet av många olika skäl döms ut som vettlöst, att vänsterpartiet tagit över socialdemokratins kontroll över utrikespolitiken. Det som en gång var socialdemokratiska partiledares misstro mot att låta vänsterpartiet i Läs mer…

Vi behöver agera nu 2010, inte vänta på 2020 – artikel Europaportalen

2010-strategi

”Att diskutera långsiktiga förändringar som kan få fart på ekonomin är nödvändigt. Men tyvärr finns en uppenbar risk att EU2020-strategin blir en täckmantel för dem som ytterligare vill förhala och försena viktiga strukturella reformer. EU2020 blir ett alibi för de som vill blunda för akuta problem som måste åtgärdas idag. Det blev uppenbart och tydligt när den socialistiska gruppen hoppade av arbetet med en gemensam resolution just för att den krävde konkreta åtgärder i nutid för att återgå till stabila offentliga finanser och konkreta tillväxt reformer.

Det Europa behöver nu är framförallt en 2010-strategi. En strategi som tydliggör vad vi måste och kan göra idag för att främja ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.” (mer…)