Yearly Archives: 2010

Ett Gott Nytt År!

Ett Gott Nytt År önskas alla läsare av denna blogg. Möjligheterna är många liksom utmaningarna. Både för Sveriges och Europas del står vi inför en tid som kommer att kräva en tydlig färdriktning och en vilja att ge styrka åt … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | Leave a comment

Nu formas en ny tid

Nyårsafton 2010. Jag tror det är rätt att säga att vi sällan har sett en sådan osäkerhet kring vad som ska komma ut ur ett kommande år. Vad som kommer bli de närmaste årens utveckling är i dag svårare att … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 2 Comments

En ny och svårare utmaning i Europa

Slutet på året närmar sig. I många frågor har vi sett hur 2010 har lett till växande problem och utmaningar som gör de kommande åren svårare att bedöma och förutspå än på mycket länge. Ett exempel är utvecklingen mot en … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , | 5 Comments

Förtryckare är förtryckare, oavsett religion, det gäller också de förtryckta

Det är en sorglig mördarregim vi ser i Iran. Med svepande anklagelser om spioneri och fiendeskap till Gud avrättar man politiska motståndare. Det är oklart vilken Gud som kräver att någon avrättas på den grund som regimens ayatollor anför. I … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | 6 Comments

Det är europeisk konkurrenskraft som är problemet, inte utländska investeringar

Kommissionens industrikommissionär Tajani har i en tysk tidningsintervju föreslagit en europeisk myndighet för att kunna blockera kinesiska företagsinvesteringar i Europa. Tanken på att stänga ute investeringar från Kina bortser från två saker. Den ena är att det finns ett värde … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment

Baltic News Network: Bank activities – not the cause of crisis

The reason for lending boom was the lack of cross-border surveillance, and Swedish banks cannot be blamed for starting the economic crisis, considers the European Parliament (EP) member from Sweden and the European People’s Party fraction Vice -President Gunnar Hökmark. … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , | 1 Comment

Demokratins förfall i Ryssland

Domen mot Chodorkovskij är ett utslag av den ryska demokratins pågående förfall. Det är en politisk dom med politiska syften mot en politisk opponent. Men det är inte bara en politisk opponent. Chodorkovskij stod i ledningen oljebolaget Yukos för en … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 3 Comments

Esterna klarar eurons krav tack vare euron

I Svenska Dagbladet i dag svarar några företagsledare på frågorna om eurons vara eller icke för Sveriges del. Förbluffande lite tänker de på hur euron påverkar deras egen verksamhet. Företrädarna för de stora bankerna som riskerade gigantiska förluster om de … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 1 Comment