Ett Gott Nytt År!

Om några timmar nytt år. Så har vi därmed tagit ytterligare några steg vidare från det som varit och är. För en del av oss ger det extra mycket vemod men för oss alla anledning till eftertanke. Det nya året blir inledningen till ett nytt decennium men framförallt på en Läs mer…

Om Volvo inför det nya året

Ut ur krisen kommer en annan global ekonomi med förutsättningar som växt fram under de senaste 30 åren och som nu vänder upp och ner på den bild av världsekonomin som alltför många fortfarande odlar. Kinesiska Geelys köp av Volvo Personvagnar är en symbol för detta men bara ett av Läs mer…

Globaliseringen hotar inte jobben, den har skapat dem – anförande i plenum

Fru talman! Det kan finnas skäl att i en debatt som denna komma ihåg att det är globaliseringen som har gjort Europa rikt, som har skapat jobb och investeringar. Exporten har skapat utrymme för nya företag och stora företag att växa fram. Importen har skapat möjligheter för medborgare att leva ett bra liv med produkter och tjänster till billiga priser, och alltsammans har skapat förnyelsen.

Det är en bred förändring som ständigt äger rum, som innebär att nytt företagande, nya jobb och nya möjligheter växer fram. Det är en bred förändring som präglar hela vårt samhälle och som aldrig ska motverkas. Däremot ska omställningen underlättas för de människor som berörs. Det måste ligga på varje medlemsstats uppgifter att se till att denna omställning sker med trygghet och goda möjligheter. (mer…)

En vecka som präglas av det globala

En vecka som kommer att präglas av klimatförhandlingarna i Köpenhamn men också av det svenska ordförandeskapets avrapportering i Strasbourg, och det spanska ordförandeskapets presentation av planer inför parlamentet. En signal om den förändring av världen som måste prägla både klimatpolitiken och den framtida agendan för europeisk förnyelse är BAIC s Läs mer…