”Vänsterpartiet vill ha mest överstatlighet” – anförande i plenum om telekompaketet

hokmark-07-fotograf-europaparlamentetGunnar Hökmark (PPE). – Herr talman! Skyddet för användarna har stått i fokus för en stor del av telekomdebatten. I våras röstade bland andra Eva-Britt Svensson ner ett förslag som ställer krav på domstolsprövning om någon skulle stängas av. Nu har vi fått en annan lösning, som skyddar användarna genom mycket tydliga hänvisningar till det regelsystem som måste krävas i varje medlemsstat. Jag tycker att det är viktigt att säga att skillnaden här inte handlar om huruvida man vill skydda användarna, utan om huruvida man respekterar medlemsstaternas rätt att besluta över sina egna rättssystem. (mer…)

Telekompaketet mot slutgiltigt beslut

Nu i Strasbourg som denna vecka kommer handla om förberedelserna inför Köpenhamnsmötet, kring frågorna om vad som blev resultatet vid Europeiska rådets möte i förra veckan när det gäller den nye ordföranden för Europeiska rådet och utrikeskommissionären/ utrikesministern. Av fördragets högtflygande planer blev det kanske inte lika högtflygande personval men Läs mer…

Barrosso vinnaren

En ordförande i Europeiska rådet som saknar internationell erfarenhet och som är emot utvidgningsprocessens fortsättning mot Turkiet och en utrikesminister som inte sysslat med utrikespolitik, annat än när hon på 80-talet demonstrerade för ensidig brittisk kärnvapennedrustning. Det är en erfarenhet som hon kan ha nytta av i förhandlingar med det Läs mer…

Ryssland och vi

Mötet mellan EU och Ryssland i Stockholm är på många sätt ett uttryck för en förändrad värld, jämfört med den som många instinktivt fortfarande lever i. Det sker i Stockholm eftersom Sverige är ordförandeland i EU, och medlem sedan 15 år tillbaka. Så var det inte under det kalla kriget Läs mer…

Cecilia Malmström

Så blir Cecilia Malmströms Sveriges nominerade kandidat till kommissionär. Det är ett bra val. Hon har en mycket stor respekt i Europaparlamentet och inom olika partigrupper, hon har en stark och tydlig inriktning när det gäller såväl frågor som den inre marknaden och vikten av att motverka protektionism som utvidgningspolitik Läs mer…