Om konjunkturen och konkurrensen

Konjunkturinstitutets rapport i dag följer den trend som visar att världsekonomin nu är på väg att resa sig. Och den bekräftar också det som också har sagts, nämligen att även denna konjunkturnedgång följs av en uppgång, istället för den kapitalismens kris och det elände som många konjunkturbedömare och andra tävlade Läs mer…

Tryckfriheten är inget skydd mot kritik

Det finns nu en tydlig tendens att de som talar mest om tryckfriheten verkar veta minst om vad den innebär. Journalistförbundets ordförande verkar uppfatta politiska reaktioner mot Aftonbladets artikel med antisemitiska vandringssägner som ett hot mot tryckfriheten, kanske i tron att tryckfrihet innebär frihet från kritik och andras uppfattningar. Så Läs mer…

Den 23 augusti

Den 23 augusti 1939 var dagen då Europa delades för att förbli delat i mer än 50 år. Det är i dagen en europeisk minnesdag efter beslut i Europaparlamentet ,utifrån ett resolutionsförslag som jag tillsammans med andra förhandlade fram våren 2009.På Norrmalmstorg i Stockholm sker i dag en av många manifestationer.

Det var först med murens fall 1989 som grunden las för att såren efter Molotov-Ribbentrop-pakten kunde börja läkas. Kommunister och nazister förenade sig i en sak, att dela Europa under två olika förtryck. Sådan var Stalins och Hitlers överenskommelse. Från att ha varit bittra fiender kunde de finna varandra i en sak, nämligen i sitt förakt för människors frihet, demokrati och nationell självständighet. I det hemliga avtalet bakom icke-aggressionspakten delades östra Europa upp. Estland, Lettland och även Litauen liksom Finland skulle tillhöra det sovjetiska väldet och resten det tyska. (mer…)

Lieberman hjälper AB fly sitt ansvar

Det är en underlig debatt som nu pågår. En artikel i Aftonbladet som anknyter till klassiska antisemitiska rykten om att judar dödar unga människor för att komma åt deras kroppsdelar, har lett till att den israeliska regeringen gör den till en konfliktfråga mellan de två ländernas regeringar. Den israeliska utrikesministern tar Donald Boströms artikel kring rykten från 1992 till intäkt för att Sverige försvarar antisemitism eftersom den svenska regeringen inte tar avstånd från artikeln.

Självklart ska den inte göra det eftersom den faller på tidningens och ansvarige utgivarens ansvar, inte på Sveriges. Vare sig i Sverige eller i Israel rescenserar och kommenterar regeringar artiklar. Och i Sverige innebär försvaret för yttrandefriheten inte något försvar av det som sägs, bara just ett försvar av rätten att yttra sig.

Det är en befängd och ansvarslös utrikespolitik som Lieberman bedriver, helt i linje med hans politik i övrigt. Genom sina uttalanden försöker han faktiskt urholka relationerna med ett land och en regering som mycket starkt värnar Israels intressen. Det innebär inte att den svenska regeringen har samma uppfattningar som den israeliska, den tidigare israeliska regeringen har heller inte samma uppfattningar som den nuvarande, men det innebär att Sverige tillhör de länder som tydligt värnar om Israels rätt att existera och som vill utveckla relationerna mellan Israel och EU.Donald Boströms artikel innehåller samma typ av rykten och ogrundade påståenden som i århundraden har varit stommen i antisemitisk propaganda i århundraden.

På Newsmill kommenterade jag hans artikel . Rubriken satte Newsmill.
Boström refererar inte till några fakta utan till rykten som denna gång mötte honom 1992, och då inte kunde bevisas. Att de ryktena förekom på Västbanken då är inte konstigt, i en konflikt där hatet och våldet lätt förenas med antisemitiska traditioner. Palestinska läroböcker har under lång tid innehållit just antisemitisk propaganda om judar. Att människor som lever i konflikten, övergreppen och hatet lätt blir offer för propaganda och rykten är inte svårt att förstå. (mer…)

Och så händer det igen

Vi trodde nog att medeltidens förtal och rykten om judar inte skulle återkomma till modern tid, lika lite att den ryske tsarens säkerhetspolis förfalskade Sions vises protokoll eller en lång rad andra dokument och artiklar som har syftat till att demonisera judar. Som onda utsugare, utövare av mord på barn för att dricka blod och allt annat dravel som mörkrets krafter har publicerat, tack vare bristen på öppenhet, upplysning och tolerans.Och så publicerar Aftonbladet en artikel som bygger på vad någon har hört, vad som sades, vad man trodde och vad man var rädd för.

Nu om att judar dödar palestinska unga män för att stjäla deras organ i en internationell miljö där just Israel har bristande etiska regler för organtransplantation. Allt bottnande i en kampanj i Israel för 20 år sedan för att öka legal organdonation och den ryktesspridning som det gav. Och som någon hörde, och hörde vad andra hört och vad han ville tro tills det inte var dementerat.

(mer…)