Svenskt ordförandeskap och EU:s utmaningar

Dagen här har dominerats av det svenska ordförandeskapets presentation av sina prioriteringar genom Fredrik Reinfeldts anförande i parlamentet. Det var tydliga prioriteringar av behovet av stabila offentliga finanser, motstånd mot protektionism och behovet att nu få på plats en global klimatpolitik.En viktig del var också uppgiften att transformera EU från det nuvarande Nice-fördraget till den verklighet som gäller när och om Lissabonfördraget blir verklighet.

Den socialistiska sidan i form av deras gruppledare Martin Schultz och Marita Ulvskog slog mer ett slag för mer av regleringar och hotade också att motverka ett val av kommissionsordförande i september. Om socialisterna lyckas hindra det innebär det att man försöker handingsförlama EU mitt i den finansiella krisen och behovet av en kraftfull återhämtningspolitik.

(mer…)

Tiden e k

En dag då det amerikanska budgetunderskottet har passerat 1000 miljarder dollar, vilket är mycket pengar. Det understryker det behov som nu finns i europeisk och amerikansk politik att definiera hur Europa ska se ut efter krisen. Det gäller både återgång till normala förhållanden vad gäller regler för underskott och statsstöd Läs mer…

Det nya parlamentets första vecka

En av de sista sommarveckorna i arbete blir i Strasbourg. Det blir en första vecka med det nya parlamentet som förlorat sin politiska dynamik av två skäl. Dels fanns det inte stöd bland de andra partigrupperna för att nu rösta om Barrosso som kommissionsordförande, dels gav de ungefär samtidigt, i förra veckan efter mycket uppståndelse besked om att de kommer att rösta ja i september. Då kommer också den mer konkreta debatten om de kommande årens politiska prioriteringar.

(mer…)

Om kommissionen

Samtidigt som det svenska ordförandeskapet har börjat, med stora förväntningar och extremt goda förberedelser, ser frågan om utseende av ordförande för kommissionen allt mer komplicerad ut. Det som än så länge är planerat att ske, nämligen att parlamentet den 15 juli ska rösta om Europeiska rådets förslag till ordförande, nämligen Läs mer…