En förtryckarregim som faller inför sina egna

Det som nu händer i Iran är att regimens egen förmenta legitimitet faller sönder. När politiska ledare som hävdar sin legitimitet i religion och gudstro avslöjas så uppenbart som fuskare avslöjas också naturen av deras regim. Det är en regim av förtryckare med totalitära samhällsuppfattningar som föraktar människors värde och rättigheter.Innebär det att regimen nu kommer att falla? Nej, men att den faller i ögonen på sig själv och inför sina närmaste. När de själva inte kan se legitimiteten i sin maktutövning kommer allt fler distansera sig om inte annat i sitt inre. När regimerna i Östeuropa föll var det just detta som hände. Och i efterhand visade det sig att ännu fler än som trädde fram ansåg sig vara regimkritiker. Kanske inte så modigt, och just anpasslighet. Men när en regim till slut bara består av dem som anpassar sig och de som dras till grymheten och förtrycket som sådant så kommer motståndet att växa från normala människor. (mer…)

Ett förtryck under tryck

Om det är en sak som protesterna I Iran visar är det att valen var uppgjorda och som i alla diktaturer fusk.När närmare 2 miljoner människor i landets huvudstad demonstrerar mot ett orättfärdigt valresultat är det ett uttryck för en politisk och social frustration som har en egen politisk kraft Läs mer…

Viktiga beslut

image_flags5Den kommande veckan blir viktig för europeisk politik under många kommande år. I slutet av veckan kommer Europeiska rådet träffas, som vanligt ovetande om att Midsommar är en stor skandinavisk högtid, för att diskutera och eventuellt nominera ny ordförande för kommissionen.I centrum står frågorna kring hur den nya majoriteten i Europaparlamentet ska tolkas. Socialistgruppen reducerades kraftigt men är likväl den näst största gruppen. Den säger sig dessutom, liksom de gröna, vilja etablera en anti-Barosso koalition för att blockera en ny kommission under hans ledning. Samtidigt kräver både den tyska och franska regeringen ett program av Barosso, med underliggande krav på en ökad reglering av finansiella marknader och utrymme för mer statliga stödåtgärder åt nationella industrier. De vill hellre diskutera än besluta om en ny kommissionsordförande, bland annat med hänvisning till att de gärna ser att en ny kommission utses på basis av Lissabonfördraget, som kan vara i hamn om en irländsk folkomröstning faller ut med ett ja, och fördraget passerar sina sista formella hinder och trösklar i Tyskland, Polen och Tjeckien.

(mer…)

Socialisterna förlorade makt

Luigi Donatello Asero påpekade i ett svar till min blogg om vad som bör vara namnet på den omvända subsidiaritetsprincipen, som EU-motståndarna tycks vilja använda sig av när de ändå vill använda EU för attreglera andras vardag och verklighet. Självfallet har han rätt. Det är centralism.För min del har veckan Läs mer…

”EU måste garantera kvinnors säkerhet” – artikel i Borås Tidning

a_kvinnorvattendarfur0På Balkan såg vi den etniska rensningen med massvåldtäkter, utförda för att förstöra mänsklig värdighet och kvinnors liv. I Kongo har vi under en följd av år sett organiserade massakrer som riktar sig mot kvinnor i deras roll som kvinnor och mammor, med stympning, våldtäkter och mördande som inslag i en mardrömslik vardag. I Afghanistan har vi sett hur kvinnors och inte minst flickors förutsättningar i det stora har rört sig i rätt riktning, som ger en ökad värdighet men också hur talibaner hotar att vrida allt tillbaka och genom attacker på skolor försöker skrämma flickor bort från skolor och en egen framtid.
(mer…)

”För en radikal förnyelse av EU” – artikel på europaportalen.se

gunnar_hokmark3Europa har 20 år av fantastisk utveckling bakom sig. Diktaturer har fallit och demokratier har vuxit fram. Marknadsekonomi har givit växande välstånd och handel, vilken har lett till ökad integration och investeringar. Rättstat och tolerans har blivit överordnade värden. Den fria rörligheten har gett människor större möjligheter. Den generation av européer som lever i dag har större förutsättningar till fred och välstånd än någon tidigare generation.

(mer…)