Pirater värnar inte friheten

pirate-flag

Utanför Somalias kust möter världen just nu ständiga piratdåd. Det handlar om en grov kriminalitet och om jag uttrycker det mycket enkelt; ringa respekt för enskild äganderätt. Och det är just vad som präglar pirater. Det svenska piratpartiet är i sanning ingen lokalavdelning till piraterna utanför Afrikas horn. Det är i någon mån, gissar jag, med glimten i ögat man tagit namnet Piratpartiet. Men det är å andra sidan ett förhållningssätt till äganderätt som kommer till uttryck i partiets namn. Och det kan vara skoj till en början men inte till slutet, när det mesta försvinner över plankan. Dagens opinionsmätning: http://www.dn.se/nyheter/politik/unga-valjare-kan-ge-piratpartiet-eu-mandat-1.855936  som ger Piratpartiet ett betydande stöd, har tillkommit efter en tids intensiv debatt, där vi moderater till slut har drivit igenom den balans mellan rättsliga åtgärder och frihet på internet som de flesta har önskat.

Jag tillhör dem som vill reformera upphovsrätten. Den analoga tiden gav andra förutsättningar för både innehav , mångfaldiganden och distribution. Och självfallet är den upphovsrätt som vi i dag har präglad av den tid som den formades i. Men man kommer ingen vart om man har som utgångspunkt att man tar lätt på äganderätten, eller helt enkelt struntar i den. Om det också bildades ett svenska tjuvpartiet eller rövarpartiet skulle jag inte känna att de hade helt enkla syften

(mer…)

”Sjuka ska få vård oavsett plånbokens storlek” – replik i Svenska Dagbladet

img_9274-liten

”En bra sjukvård är en kärna för välfärden. Det ligger i den svenska sjukvårdens grundläggande utgångspunkter att alla ska få vård. Det innebär att kostnaderna inte ökar bara för att ersättningen följer patienten. Det är en missuppfattning som präglar Ylva Johanssons replik (18/4) till vår artikel om vård över gränserna. Hennes inställning är däremot inte förvånande.”

(mer…)

Att tro sig bära en nation

En tidig morgon i parlamentet för att stämma av inför dagens gruppmöten och sedan resa till Warszawa där EPP-kongressen inleds med ett antal seminarier under tisdagen och torsdagen. För min del handlar det i eftermiddag om att leda och sammanfatta diskussionen om hur vi möter terrorismen, där min utgångspunkt är att vi bortom polisiära insatser och underrättelsesamarbete måste ha en inriktning gentemot de totalitära islamisterna som separerar dem från dem de säger sig företräda snarare än tvingar in andra i deras led. Det är i grunden en modern containment politik som behövs, som när det gällde Sovjetunionen en gång var lättare att gestalta eftersom järnridån gav en geografisk gräns som var i det närmaste absolut. Nu krävs det mer av idé och politik.

(mer…)

”Utan ett starkt Europa når vi inte klimatmålen” – artikel i Norrtelje Tidning

tillvaxt2”Det finns tre viktiga uppgifter som vi bara kan hantera genom europeiskt samarbete och genom rätt politisk majoritet i Europaparlamentet. De har alla en klar betydelse för vardagen i Stockholmsregionen. Det handlar om klimatfrågan, om att komma ur den ekonomiska krisen in i en dynamisk och växande ekonomi och om att värna säkerhet och stabilitet i världen.”

(mer…)

I möte med de Larosiere

Sitter just i möte med den tidigare franske centralbankschefen de Larosiere, som lett den arbetsgrupp som kommissionen tillsatte för att dra erfarenheter av den finansiella krisen och föreslå förändringar. Det handlar framförallt, som de Larosiere just underströk, att skapa en bindande struktur för hur finansiell övervakning sker över gränserna. Annars Läs mer…