Monthly Archives: April 2009

Pirater värnar inte friheten

Utanför Somalias kust möter världen just nu ständiga piratdåd. Det handlar om en grov kriminalitet och om jag uttrycker det mycket enkelt; ringa respekt för enskild äganderätt. Och det är just vad som präglar pirater. Det svenska piratpartiet är i sanning … Continue reading

Posted in Blogg | 26 Comments

Frihet på Internet

I måndags drev jag igenom att i vår partigrupp att vi ska ha en artikel som uppfyller 138 kraven. Det fick vi i går genom förhandlingar råd och de stora partigrupperna. Så här ser det ut: At the last trialogue … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

“Sjuka ska få vård oavsett plånbokens storlek” – replik i Svenska Dagbladet

“En bra sjukvård är en kärna för välfärden. Det ligger i den svenska sjukvårdens grundläggande utgångspunkter att alla ska få vård. Det innebär att kostnaderna inte ökar bara för att ersättningen följer patienten. Det är en missuppfattning som präglar Ylva … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

Att tro sig bära en nation

En tidig morgon i parlamentet för att stämma av inför dagens gruppmöten och sedan resa till Warszawa där EPP-kongressen inleds med ett antal seminarier under tisdagen och torsdagen. För min del handlar det i eftermiddag om att leda och sammanfatta … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

“Utan ett starkt Europa når vi inte klimatmålen” – artikel i Norrtelje Tidning

“Det finns tre viktiga uppgifter som vi bara kan hantera genom europeiskt samarbete och genom rätt politisk majoritet i Europaparlamentet. De har alla en klar betydelse för vardagen i Stockholmsregionen. Det handlar om klimatfrågan, om att komma ur den ekonomiska … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Leave a comment

Marita Ulvskog om bristen på patienter i Värmland

Uppenbarligen anser Marita Ulvskog att det är längden på sjukvårdskön som finansierar sjukvården i Värmland. I Agenda nyss hävdade hon på fullt allvar att risken med patienters rätt att välja sjukvård i annat EU-land är att då kanske inte sjukvården … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

För sjukvård utan gränser

I dag röstade vi igenom patientdirektivet, det vill säga det direktiv som innebär att vi med lagstiftning säkrar att man kan få vård i ett annat land om man annars får vänta en för lång tid i det egna. Det … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

I möte med de Larosiere

Sitter just i möte med den tidigare franske centralbankschefen de Larosiere, som lett den arbetsgrupp som kommissionen tillsatte för att dra erfarenheter av den finansiella krisen och föreslå förändringar. Det handlar framförallt, som de Larosiere just underströk, att skapa en … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment