G20

Ett gruppmöte med lite mer vår utanför än vad läget är I Stockholm. Just nu diskussion om kraven gentemot som blir ett av d G20 mötet i London den 2 april som blir ett huvudämne inför det Europeiska rådets möte i Brysse. i slutet av veckan.   Diskussionen har kommit Läs mer…

Ja till Gunnar Hökmarks krav på krispolitiken

– Majoriteten har istället röstat för mina förslag om att prioritera åtgärder för att få i gång det europeiska banksystemet. Det betyder till exempel att medlemsstaterna får möjligheten att utfärda sådana bankgarantier som användes i Sverige i början av 1990-talet. Då säkrar vi transaktioner mellan banker utan att subventionera varken ägarna eller affärsverksamheten, betonar Gunnar Hökmark.

(mer…)