Monthly Archives: March 2009

G20

Ett gruppmöte med lite mer vår utanför än vad läget är I Stockholm. Just nu diskussion om kraven gentemot som blir ett av d G20 mötet i London den 2 april som blir ett huvudämne inför det Europeiska rådets möte … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Kärnkraftens framtid ställer gemensamma krav

Talade i dag inför Moderata Ungdomsförbundets Europavalsutbildning. Verkade vara relativt ensam om att hävda att rätt låt vann. Inte illa så. Europas charm är mångfalden och olikheterna, samt respekten och toleransen, inte minst för andras musiksmak, även om det just … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

“Nej till uppluckring av stödregler” – artikel i Dagens Industri

Sverige kan göra mycket för att mildra krisens konsekvenser och se till att banksystemet fungerar. Det är också bara i Sverige vi kan hantera vårt nej till euron.

Posted in Artikel, Startsida, Tillvaxt | Leave a comment

Stöd för europeisk forskningspeng

– Europaparlamentets ja till mina förslag om att introducera en europeisk forskningspeng är ett viktig steg på vägen att göra Europa till världens ledande kunskapsekonomi.

Posted in Startsida | Leave a comment

Den ekonomiska krispolitiken

Under gårdagen röstade Europaparlamentet om den ekonomiska krispolitiken. Resultatet blev en framgång för .

Posted in Blogg | Leave a comment

Ja till Gunnar Hökmarks krav på krispolitiken

– Majoriteten har istället röstat för mina förslag om att prioritera åtgärder för att få i gång det europeiska banksystemet. Det betyder till exempel att medlemsstaterna får möjligheten att utfärda sådana bankgarantier som användes i Sverige i början av 1990-talet. … Continue reading

Posted in Startsida, Tillvaxt | 1 Comment

Lättare för småföretag att delta i offentlig upphandling

– Den inre marknaden måste bli lika tillgänglig för små företag som för stora. Därför måste vi nu driva på en omfattande regelförenkling som öppnar Europas gränser även för småföretag, säger Gunnar Hökmark. – En av de viktigaste åtgärderna i … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

En europeisk småföretagsstadga – läs anförandet från plenum

“Det är de små företagen som driver innovationen framåt men det är också de små företagen som idag har de största kreditproblemen i de olika medlemsstaterna och i unionen som sådan. Det vi ska göra här med en europeisk småföretagarstadga … Continue reading

Posted in Anförande, Tillvaxt | Leave a comment