Monthly Archives: November 2008

Hotet mot demokratin

Drygt 50 timmar efter att terroristerna slog till i Bombay pågår strider och gisslansituationer. Det är ett slag som nu pågår i staden, av krigsliknande karaktär. Ett terrordåd har sina politiska syften. I det här fallet, som Economist påpekar, helt … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ökade underskott kan skapa ökad osäkerhet- om EU-p

Världen över diskuteras nu stora finanspolitiska stimulanser. Det är just nu lite glömt att en betydande del av de problem som den finansiella ekonomin hamnade i berodde på allt för stora penningpolitiska stimulanser som blåste upp utlåning till mycket låga … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Telekomlagstiftning i kritiskt läge

[BILD1]Den nya lagstiftningen för att öppna telemarknaderna i Europa hänger nu löst. Detta efter att rådet i sina förhandlingar mellan medlemsstaternas företrädare urholkat möjligheterna till så kallad funktionell separation, men samtidigt följer upp parlamentets förslag om att inte skapa en … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ingen återuppståndelse för socialismen

[BILD1]Den reala ekonomins nedgång slår hårt mot Sverige och mot den internationella ekonomin. OECD visar i sin rapport publicerad i dag på den lägsta globala tillväxten på 50 år.

Posted in Blogg | Leave a comment

Bra

Efter ett antal tidningsartiklar om inträffade eldöverfall har militärledningen beslutat att tillföra fordon med högre skyddskapacitet till de svenska förbanden i Afghanistan. Det är anmärkningsvärt att man inte gjort det tidigare. Men det som är än mer anmärkningsvärt är att … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Bilindustri och Eriksberg

Tidig morgon på väg till Arlanda. Frågan om bilindustrin kommer att prägla mycket av svensk debatt under kommande veckor. I Dagens Industri i dag pläderar rektorn för Handelshögskolan i Göteborg för att staten går in som ägare till Volvo. Dessutom … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Tack MUF!

Hemma i den framväxande [BILD1]snöstormens Stockholm. Får se hur det blir med snöstorm, men det blåser och faller snö. Under dagen återkommen från Göteborg och Moderata Ungdomsförbundets stämma där jag blev hedrad med att bli vald hedersordförande för Moderata Ungdomsförbundet. … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

EU: s response to the world financial crisis – speech in plenary

In the light of the current global financial crisis it is important not to forget the decades of prosperity and development that the open economy has made possible. This was one of the key points made by MEP Gunnar Hökmark … Continue reading

Posted in English | Leave a comment