Hotet mot demokratin

Drygt 50 timmar efter att terroristerna slog till i Bombay pågår strider och gisslansituationer. Det är ett slag som nu pågår i staden, av krigsliknande karaktär. Ett terrordåd har sina politiska syften. I det här fallet, som Economist påpekar, helt säkert att skapa ökat hat där motsättningar redan finns.

Telekomlagstiftning i kritiskt läge

[BILD1]Den nya lagstiftningen för att öppna telemarknaderna i Europa hänger nu löst. Detta efter att rådet i sina förhandlingar mellan medlemsstaternas företrädare urholkat möjligheterna till så kallad funktionell separation, men samtidigt följer upp parlamentets förslag om att inte skapa en ny myndighet. Nu vill uppenbarligen den ansvariga kommissionären Reding dra Läs mer…

Bra

Efter ett antal tidningsartiklar om inträffade eldöverfall har militärledningen beslutat att tillföra fordon med högre skyddskapacitet till de svenska förbanden i Afghanistan. Det är anmärkningsvärt att man inte gjort det tidigare. Men det som är än mer anmärkningsvärt är att man nu gör det inte efter egna interna rapporter om Läs mer…

Bilindustri och Eriksberg

Tidig morgon på väg till Arlanda. Frågan om bilindustrin kommer att prägla mycket av svensk debatt under kommande veckor. I Dagens Industri i dag pläderar rektorn för Handelshögskolan i Göteborg för att staten går in som ägare till Volvo. Dessutom verkar han leva i tron att det är en amerikansk Läs mer…

Tack MUF!

Hemma i den framväxande [BILD1]snöstormens Stockholm. Får se hur det blir med snöstorm, men det blåser och faller snö. Under dagen återkommen från Göteborg och Moderata Ungdomsförbundets stämma där jag blev hedrad med att bli vald hedersordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Det var med betydande stolthet jag fick detta besked. När Läs mer…