Morgon med däck och ps

En morgon med däckbyte följt av sammanträde [BILD1] med partistyrelsen, som av uppenbara skäl berör diskussioner om finansiell kris, ekonomisk utveckling och socialdemokraternas svårigheter att vara opposition. Jag tror det kan sägas att socialdemokraternas kraftiga nedgång, oavsett hur långsiktig den är, är ett betyg för att de inte höll testen Läs mer…

Politikens storfinans

I kväll kommer [BILD1]Barack Obama att dominera de amerikanska TV-kanalerna genom köpt reklamtid. Normalt brukar svensk rapportering om amerikanska presidentkampanjer upprört handla om hur mycket pengar som används. Det faktum att socialdemokraterna brukar använda samma storleksordning pengar relativt Sveriges storlek brukar däremot inte uppröra i rapporteringen av svenska val.

Demokratin har gjort halt

En morgon som [BILD1]präglades av nattlig frost och höstligt solsken som löste upp kyla i dis over Stockholms vatten. En dag med tid för lite möten och arbete vid dator, efter de möjligheter till frisk luft som morgonen gav. “Half of the world’s population lives in a democracy of some Läs mer…

Euron igen

En eftermiddag som handlade om ett seminarium om europeisk forskningspolitik på Kungliga skogs- och lantbruksakademien, arrangerat av Statens Lantbruksuniversitet. Min förhoppning är att vi i det svenska forskarsamhället ska kunna utveckla ett ledarskap i europeisk forskning så att vi blir en självklar partner och centralpunkt. Blev på vägen tid, tillsammans Läs mer…

Om euron

[BILD1]Dagens opinionsmätning om svenskarnas inställning till euron visar att det finns en öppenhet för opinionsbildning. Den finansiella krisen har visat på ett konkret behov av stabil valuta. När finansiella marknader är globala blir små nationella valutor riskfyllda. Krisen leder till att arbetet för att bli medlemmar i eurozonen nu intensifieras Läs mer…