Monthly Archives: October 2008

Morgon med däck och ps

En morgon med däckbyte följt av sammanträde [BILD1] med partistyrelsen, som av uppenbara skäl berör diskussioner om finansiell kris, ekonomisk utveckling och socialdemokraternas svårigheter att vara opposition. Jag tror det kan sägas att socialdemokraternas kraftiga nedgång, oavsett hur långsiktig den … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ljuset i tunneln: En grundartid

En minskande [BILD1] sysselsättning med 100 000 personer sammanlagt under 2009 och 2010 samt i praktiken nolltillväxt under nästa är kontentan av det beska innehållet i Konjunkturinstitutets nya prognos för den svenska ekonomin.

Posted in Blogg | Leave a comment

Politikens storfinans

I kväll kommer [BILD1]Barack Obama att dominera de amerikanska TV-kanalerna genom köpt reklamtid. Normalt brukar svensk rapportering om amerikanska presidentkampanjer upprört handla om hur mycket pengar som används. Det faktum att socialdemokraterna brukar använda samma storleksordning pengar relativt Sveriges storlek … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Demokratin har gjort halt

En morgon som [BILD1]präglades av nattlig frost och höstligt solsken som löste upp kyla i dis over Stockholms vatten. En dag med tid för lite möten och arbete vid dator, efter de möjligheter till frisk luft som morgonen gav. “Half … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Euron igen

En eftermiddag som handlade om ett seminarium om europeisk forskningspolitik på Kungliga skogs- och lantbruksakademien, arrangerat av Statens Lantbruksuniversitet. Min förhoppning är att vi i det svenska forskarsamhället ska kunna utveckla ett ledarskap i europeisk forskning så att vi blir … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Vård över gränserna är inte "sjukvårdsturism"

Vänsterpartiets Eva Britt-Svensson kallade detta för “sjukvårdsturism”. Gunnar Hökmark påpekade i sitt svar till henne att det handlar om att ge människor vård och om byråkratins makt eller den enskildes rätt. Se Gunnar Hökmarks anförande nedan:

Posted in Allmänt, Anförande | Leave a comment

Om euron

[BILD1]Dagens opinionsmätning om svenskarnas inställning till euron visar att det finns en öppenhet för opinionsbildning. Den finansiella krisen har visat på ett konkret behov av stabil valuta. När finansiella marknader är globala blir små nationella valutor riskfyllda. Krisen leder till … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Skolor som går med vinst

Friskolornas framgångar förskräcker många. Morgonens television upprördes över att de är så populära att de går med vinst.

Posted in Blogg | Leave a comment